Britisk atomavfall skal sendes til USA

Publisert

Europa bytter til seg stoff som blant annet kan brukes i kreftforskning.

Storbritannia skal sende rundt 700 kilo atomavfall til USA. I bytte får Europa uran som blant annet kan brukes i kampen mot kreft.

"Den største forflytningen noen sinne"

Statsminister David Cameron skal kunngjøre avtalen torsdag i forbindelse med atomtoppmøtet i Washington. Målet er sikker behandling av materiale fra rundt 1000 atomfasiliteter i verden. Flyttingen av atomavfall fra Skottland til USA blir «den største forflytningen noensinne av høyanriket uran ut av Storbritannia», ifølge en kilde i den britiske regjeringen.

Samarbeid mellom Storbritannia, USA og Europa

I bytte skal USA sende uran som kan brukes i reaktorene til Det europeiske energibyrået Euratom.

– USA skal lever høyanriket uran i en annen form, som kan brukes i Euratoms reaktorer. De kan produsere radioisotoper til medisinsk bruk, blant annet til diagnostisering og behandling av sykdommer som blant annet kreft i skjoldbruskkjertelen, sier kilden. Sluttproduktet skal distribueres til hele Europa.

– Dette er en mulighet for Storbritannia, USA og Europa til å vise hvordan land kan jobbe sammen for å håndtere radioaktivt avfall. Det er en mulighet til å vise resten av verden lederskap, fortsetter den anonyme kilden.