Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen og Peter Bernhard fra Asplan Viak på webinar om solenergien.
Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen og Peter Bernhard fra Asplan Viak på webinar om solenergien.

- Solenergi blir det foretrukne valget på grunn av lav pris og av klimahensyn

Nye tall og ny rapport fremhever solenergiens potensiale.

Publisert Sist oppdatert

På et webinar i regi av Solklyngen har det i dag blitt lagt frem en ny rapport om den samfunnsmessige nytten av den norske solenergibransjen og tall for installasjonen av solcellepaneler i fjor.

Asplan Viak er partner i Solenergiklyngen, og de fikk i oppdrag å lage en rapport om hvilke jobber som skapes i solenergibransjen.

- Solenergi blir det foretrukne valget på grunn av lav pris og av klimahensyn, sier Peter Bernhard, Sivilingeniør Energi og miljø i Asplan Viak.

I rapporten skriver Asplan Viak blant annet at solenergi har et enormt potensiale, også opp mot vindkraften. De forventer at solenergien vil vokse raskere enn vind, og begrunner det med at teknologien er enklere, kostnadene vil bli lavere og at arealbruken ikke vil være like konfliktfylt som for vindkraften.

Det gjøres også et poeng ut av at solen og solenergi er en energikilde som er mer «rettferdig» fordelt, ved at den skinner sterkest i det globale sør, hvor de fattigere landene vil kunne få muligheten til å utvikle «grønne ressursøkonomier».

Det må ses i sammenheng med at rapporten også tar for seg at Norge i dag er for avhengig av oljeinntektene, og at vi som nasjon trenger flere ben å stå på i en verden som blir mer opptatt av klimaet.

- Det er slutt på tiden hvor petroleumssektoren blir en stadig økende del av landets økonomi, sier Bernhard.

- Norge kan inspirere og motivere

Rapporten er imidlertid klar på at ingen enkeltnæring er i stand til å erstatte den norske oljenæringen, men argumenterer for at det er mye å hente for Norge ved en skikkelig satsing på solenergi.

- Det offentlige ordskiftet rundt solkraft i Norge har hittil i altfor stor grad dreid seg om det begrensede potensialet nasjonalt, snevert definert som kraftleveranse her hjemme og dårlige solforhold relativt til andre land. Norge er et lite, men viktig land med mye penger. Modige politiske handlinger og et næringsliv som gjennomfører innovasjon og nye satsninger kan både inspirere og motivere andre land til å følge etter i denne globale dugnaden, skriver Asplan Viak i rapporten.

Under presentasjonen la også NVE og Multiconsult frem flere nøkkeltall for norsk solenergi. Dette er et område der de offentlige tallene frem til nå har vært noe mangelfullt.

Magnus Sletmoe Dale i Multiconsult innledet da også sin presentasjon med å påpeke viktigheten av å tilgjengeliggjøre nøkkeltall for solenergi.

- Dette er en tallfesting som skjer årlig. Det er viktig for bransjen med tallfestingen, det er viktig for markedet og det er viktig for myndighetene, sier Dale.

De tre siste årene har installerte solanlegg økt kraftig:

  • 2017: 18,2 MWp
  • 2018: 23,5 MWp
  • 2019: 51,4 MWp

MWp står for antall megawatt som kan produseres ved «peak» ytelse. Det vil si når solen skinner mest.

Kostnadene har også gått kraftig ned de siste årene, men det har variert litt avhengig av hva slags solcelleinstallasjon det har vært snakk om.

Dette er prisene Multiconsult har kommet frem til for 2019:

  • Private husholdninger: 15 kr/Wp (15.000 kr/kWp)
  • Kommersielle bygninger: 10,3 kr/Wp (10.300 kr/kWp)
  • Industrielle installasjoner: 8,0 kr/Wp (8.000 kr/kWp)

Multiconsult understreker imidlertid at det alltid vil være noe usikkerhet knyttet til slike estimerte kostnadstall basert på innrapporteringen.

Multiconsult konkluderer med at rekordveksten i fjor viser en økende etterspørsel eller solcelleløsninger i både privatmarkedet og hos næringslivet, men ser også noen utfordringer i tiden fremover.

De påpeker at kompetansenivået rundt solenergi må økes hos byggherrer, prosjektører, arktitekter og resten av leverandørkjeden for å hente ut potensialet. Dessuten har koronaviruset skapt utfordringer for bransjen som følge av logistikkutfordringer og kostnadsøkning som følge av svak norsk krone.

Her kan du laste ned rapporten og presentasjonen fra webinaret.

Powered by Labrador CMS