Konsernsjefen trer av

Published

Asle Solheim gir seg i Bergen Group.

Asle Solheim går av som konsernsjef i Bergen Group. Solheim avtrer i sin stilling som konsernsjef senest 30. september 2015, og selskapet opplyser i en børsmelding at datoen er satt i enighet med Solheim.

Solgte unna sentrale virksomheter

For kort tid siden var selskapet godt plassert i milliardklassen, men dette har endret seg. Asle Solheim har vært konsernsjef i Bergen Group ASA siden mai 2013, og i løpet av disse to årene har selskapet blitt betydelig forminsket. Oljesmellen inntraff og Bergen Group besluttet at salg av fast eiendom og operasjonell aktivitet var beste alternativ for å tilpasses en utfordrende konkurransesituasjon. Resultatet av denne omstruktureringen ble salg av skipsbyggingsdivisjonen i fjor, og riggvirksomheten på Hanøytangen denne våren.

Ny ledelse er naturlig, sier styreleder

Tor Lars Onarheim ble i juni Bergen Groups nye styreleder . Onarheim mener de omfattende endringene selskapet har gjennomgått gjør det naturlig å revurdere den fremtidige konsernstrukturen.

I den sammenheng er det fornuftig at styret også blir fristilt til å se på konsernleder-funksjonen, forklarer styreleder Tor Lars Onarheim.

En smart beslutning, mener Solheim

Asle Solheim har stor tro på at Bergen Group har en sterk plattform som gir grunnlag for lønnsom vekst i årene som kommer. Han skriver i meldingen at han mener det er naturlig at styret på fritt grunnlag vurderer ny ledelse som matcher den fremtidige strategien.

Da jeg tiltrådte som konsernsjef for to år siden var det blant annet for å styrke fokus mot en ny offshore-relatert vekst med utgangspunkt i det etablerte industriområdet på Hanøytangen. Nå har premissene for den videre veksten endret seg vesentlig.

Styrelederen i Bergen Group ASA ønsker å rette en takk til Asle Solheim som har ledet konsernet gjennom en svært krevende periode. Solheim vil til tross for sin stillingsavtredelse være disponibel for konsernet ut året.