Åsgard A får 12 ekstra år med produksjon av olje og gass

Publisert

Oljedirektoratet forteller i en pressemelding at de har godkjent operatør Equinors søknad om forlenget teknisk levetid for Åsgard A innretningen i Norskehavet til 2027. Det betyr produksjon tolv år lenger enn opprinnelig antatt.

Åsgard A er spesielt viktig i å utvinne mest mulig av de gjenværende væskereservene i Smørbukk og Smørbukk Sør ettersom de fleste gassinjeksjonsbrønnene på disse feltene er knyttet opp til Åsgard A og er avhengig av gassinjeksjonen fra Åsgard A utover på 2020-tallet.

Samtidig er også utvinningen av Trestakk samt funnet «Blåbjørn» avhengig av en forlenget levetid av Åsgard A. Den tekniske levetiden av innretningen Åsgard A var opprinnelig basert på 20 års drift og utløper i 2019.

Ifølge faktasidene til Oljedirektoratet estimeres de gjenværende ressursene pr 31/12-2017 til å bestå av 9,9 millioner kubikkmeter olje, og 51,1 milliarder kubikkmeter gass. Med dagens priser tilsvarer det olje for 32,1 milliarder kroner og gass for 127,8 milliarder kroner.