Haven på Eldfisk
Haven på Eldfisk

69 oppsagt når Haven flyttes til Danmark

Publisert

Halvparten får videre jobb, men på danske vilkår.

69 ansatte på boligriggen Haven i Kristiansand, sies opp av OSM Offshore. Riggen vil nå flyttes til Danmark, det bekrefter riggsjef i OSM Offshore Norge, Asbjørn Njerve til enerWE.

Det er riktig at 69 er sagt opp, og også riktig at vi ønsker å få med oss flest mulig folk over til Danmark. Vi ser på det som en mulighet for å videreføre jobb til flest mulig ansatte i et knusktørt marked.

Vil opprette nytt selskap for drift i Danmark

OSM Offshore drifter boligriggen som eies av selskapet Master Marine, og riggkontrakten i Norge utgikk i slutten av juli. Asbjørn Njerve meddeler enerWE Haven-riggen har nå fått en korttidskontrakt på seks måneder i Danmark.

Masta Marine sikret Haven en korttidskontrakt i Danmark. Vi er midt i prosessen med omlegging av drift, og ønsker å gjøre alt riktig. Frem til nå har vi kjørt en oppsigelsesprosess med de ansatte og de tillitsvalgte, en prosess som begynte før dette oppdraget i Danmark kom.

Tillitsvalgt i OSM Offshore, Espen Warhuus, sier til enerWE at han er kjent med nyheten.

Nå er det ikke tatt noen endelig beslutning i forhold til hvordan OSM Offshore nå skal videreføre driften av riggen. Det er riktig at det er gjennomført betydelige oppsigelser ettersom Haven nå er utenfor kontrakt på norsk sokkel. Vi har også fått melding om at OSM muligens skal opprette et annet selskap som skal drifte Haven på dansk sokkel.

34 av 69 får jobb på danske vilkår

Spørsmålet blir nå hvor mange som får kortsiktig jobbtilbud videre, et tilbud som trolig innebærer lavere lønn og mindre fritid. Njerve bekrefter vilkårsendringene.

I Norge er det en 2:4-rotasjon, mens Danmark opererer med en 3:3-rotasjon. Dette innebærer at vi trenger færre skift for å håndtere driften på dansk sokkel, og vi estimerer at rundt halvparten av de 69 som nå er oppsagt vil få tilbud om å bli med videre til Danmark. Vi diskuterer nå dette videre med danske fagforbund.

Etterlyser gode grunner for endrede arbeidsvilkår

Slike vilkårsendringer vil kunne gjennomføres dersom OSM Offshore oppretter nytt dansk selskap for å ansette de som blir med videre til Danmark. Warhuus mener det i prosessen bør fremkomme gode grunner for å gjennomføre en slik restrukturering.

Om det blir aktuelt å opprette et nytt selskap som skal ansette bemanning på Havens korttidskontrakt, er jo spørsmålet: hvorfor gjør man dette?  Det må foreligge et godt argument for en slik beslutning, og det er ikke vi sikre på om fins enda.

Warhuus påpeker at vanlig prosedyre i lignende situasjoner er at man tar utgangspunkt i norske tariffavtaler.

Det er vanlig å bruke disse som en basis og lager et mindre avvik fra den i et begrenset tidsrom. Hvis man ønsker å opprette et nytt selskap, og bruker dansk standard for arbeidsvilkår, vil dette være en annen løsning enn norske selskaper har gjort tidligere.

Riggsjef i OSM, Asbjørn Njerve, mener på sin side at etablering av et dansk selskap vil være en naturlig beslutning.

OSM er et stort selskap med 10-12 000 ansatte. Vår praksis i offshore-segmentet er at vi har egne datterselskaper på hver kontinentalsokkel. Når Haven nå skal driftes på dansk sokkel, er det naturlig at vi nå får et dansk selskap hvor vi forholder oss til danske tillitsvalgte.

Mener gode arbeidsvilkår vil bevare norsk HMS-standard

Warhuus meddeler at tillitsvalgte i OSM Offshore i samråd med fagforeningen IndustriEnergi vil delta videre i prosessen for å ivareta best mulige vilkår for sine medlemmer.

Nå ha Haven-riggen hatt en fireårskontrakt på Ekofisk og Eldfisk. I løpet av denne tiden har bemanningen i OSM Offshore Norge levert svært gode resultater innen HMS. Om de ønsker å oppnå samme resultater når driften nå overføres til Danmark, mener vi det er grunn til å bevare norske arbeidsvilkår så godt det lar seg gjøre.

Warhuus antar de ansatte vil få mer informasjon om endelige beslutninger om kort tid.

Når OSM Offshore har bestemt seg for hva de skal gjøre, vil vi bli informert. Vi tror det er snakk om en to-tre uker.

Skryter av tillitsvalgte

Riggsjef Asbjørn Njerve avslutter telefonsamtalen med å rose de tillitsvalgte i OSM Offshore Norge.

Jeg vil benytte anledningen til å skryte av de tillitsvalgte i prosessen vi nå er inne i, vi har hatt en svært god dialog og skal fortsette med det videre.

Powered by Labrador CMS