Nyhamna-anlegget sett fra luften.
Nyhamna-anlegget sett fra luften.

Må kanskje stenge ned Nyhamna og Melkøya pga. streik

Publisert

Går til mekling

Safe aksepterte ikke forhandlingsresultatet på Oljeoverenskomsten som blant annet gjelder for landanlegg. Dermed går oppgjøret til mekling som starter i dag, med avslutning ved midnatt, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

Under forhandlingene i mai i år ble Norsk olje og gass og Safe enige om en anbefalt avtale for neste tariffperiode med svarfrist 1. september.

Overenskomsten er primært en rammeavtale, noe som blant annet innebærer at lønnen fastsettes/forhandles lokalt. Safe er ikke fornøyd med forhandlingsresultatene som er oppnådd hos bedriftene innen fristen, og dermed har oppgjøret gått til mekling som starter i dag. Mekler er Anne Cathrine Frøstrup.

Tar ut 338 medlemmer

På SAFE sine nettsider kan vi lese at SAFE vil ta ut 338 medlemmer ved terminalene på Melkøya, Nyhamna og Slagen i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning i Land-oppgjøret mellom SAFE og Norsk olje og gass. Meklingen starter klokken 10. torsdag 6. oktober.

– Bakgrunnen for at oppgjøret går til mekling er at SAFE opplever at NOGs medlemsbedrifter ikke vil forholde seg til frontfagsoppgjørets rammer i årets oppgjør. Dette til tross for at partene i de sentrale forhandlingene i mai understreket at frontfagsoppgjøret ”bygger på viktige prinsipper og intensjoner som gir retning for etterfølgende, lokale forhandlinger i 2016, sier Roy Aleksandersen, 1. nestleder i SAFE.

– I de lokale forhandlingene har bedriftene ikke levd opp til dette, men presentert rene lønnsdiktater, uten reelle forhandlinger. For enkelte av SAFEs medlemmer ville en aksept av resultatet medført reallønnsnedgang for 3. året på rad – og det i en del av bransjen som leverer store overskudd. Vi håper det skal la seg gjøre å finne en løsning, men er forberedt på streik dersom det blir nødvendig, understreker Aleksandersen.

Krevende å forhandle

- Det er noe krevende å se hva vi skal mekle om ettersom de materielle tingene som lønn og tillegg skal forhandles om lokalt – ikke sentralt. Men vi håper selvsagt at vi kommer frem til en løsning, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Overenskomsten gjelder for medlemmer av Safe, og de tilsluttede fagforbundene Parat og Negotia. De arbeider i hovedsak fast på land i operatørselskapene. Safe har varslet plassfratredelse for sine medlemmer i følgende bedrifter/arbeidssteder:

  • Esso Norge AS, Slagentangen: 114 personer
  • A/S Norske Shell, Ormen Lange, Nyhamna: 105 personer
  • Statoil ASA , Melkøya: 119 personer
  • Hvis konflikt er konsekvensen at Ormen Lange/Nyhamna og Melkøya må stenge ned. Slagentangen har for tiden revisjonsstans, og en eventuell konflikt vil forlenge denne stansen.

    --

    Hva mener du? Diskuter saken i Facebook-gruppen til oljebransjen.

Powered by Labrador CMS