AS Norge ligger an til budsjettsmell på 20,6 milliarder i 2017

Publisert

Regjeringen står nå midt i en tøff forhandling med sine støttepartier etter at de har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Det går en kule varmt når Venstre med støtte fra KrF krever høyere avgifter på bensin og diesel, mens Høyre og FrP mener de har lagt inn en stor nok økning. Ord som regjeringskrise har blitt brukt, og det er ingen tvil om at det er tøffe tak.

Mye tyder imidlertid på at det blir langt verre neste år. I budsjettet har Regjeringen lagt til grunn at oljeprisen skal stige ganske markant til neste år. Med unntak av en liten topp i midten av oktober da oljeprisen var oppe i 53,4 dollar, er det lite som taler for at snittprisen på oljen ender på forventet prisnivå. Den siste uken har oljeprisen svingt rundt 46 dollar pr. fat, og med dagens dollarkurs på  ca. 8,20 kroner tilsier det en norsk pris på ca 377 kroner fatet. Dette er markant lavere enn hva regjeringen legger til grunn.

- I Nasjonalbudsjettet 2017 er det beregningsteknisk lagt til grunn at oljeprisen vil ta seg opp fremover i tråd med prisene i terminmarkedet slik de ble notert i slutten av august. Det innebærer en gjennomsnittlig oljepris på 379 kroner per fat i 2016, 425 kroner per fat i 2017 og 438 kroner per fat i 2018, skriver Finansdepartementet til enerWE.

På spørsmål fra enerWE om når inntektene eventuelt vil bli justert hvis oljeprisen ikke tar seg opp, forteller Finansdepartementet at det skjer i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett neste år.

- Regjeringen følger utviklingen i oljeprisen nøye, og vil legge fram oppdaterte prognoser i Revidert nasjonalbudsjett 2017, skriver Finansdepartementet i sitt svar til enerWE.

Det kan bli en omfattende budsjettrevidering.

- En enkel virkningsberegning for betydningen av endringer i oljeprisen indikerer at dersom oljeprisen i 2017 blir 10 kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2017, gir det en økning på 4,3 milliarder kroner i statens netto kontantstrøm. Ved en eventuelt lavere oljepris anslås virkningen å bli den samme, men med motsatt fortegn, skriver Finansdepartementet til enerWE.

Hvis vi legger dagens oljepris til grunn betyr det at det reviderte budsjettet må gjøres opp med ca. 20,6 milliarder kroner mindre. Ut fra et totalbudsjett på 1242 milliarder utgjør dette ca 1,7 prosent, og det høres kanskje ikke så mye ut. Ser man på konsekvensene av slike endringer, kan det fort bli det likevel. Som eksempel kan det nevnes at avgiften som ble innført på flyreiser som ble innført under budsjettforhandlingen i fjor utgjør litt under én milliard kroner.

Beløpet er faktisk så stort at det utgjør mer enn hva budsjettet legger opp til å bruke på barnetrygd og kontantstøtte (16,7 milliarder), politi og påtalemyndighet (16,4 milliarder) og jordbruksavtalen med bøndene (14,4 milliarder).