Konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft AS.
Konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft AS.

- Vi bør erkjenne at vi ser begynnelsen på slutten av oljealderen

Møt Semming Semmingsen i Troms Kraft i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Semming Semmingsen

Alder: 57 år

Stilling: Konsernsjef

Arbeidsgiver: Kraftkonsernet Arva

Aktuell: Det ny-sammenslåtte selskapet som tidligere besto av Troms Kraft Nett og Nordlandsnett har valgt det samiske navnet Arva som nytt navn. Og det får de skryt av blant annet Språkrådet for.

- Dere har fått oppmerksomhet rundt deres nye navn. Fortell om bakgrunnen for navneskiftet, og hvorfor dere valgte et samisk navn.
- Vi mener først og fremst at Arva er et godt navn, med et sterkt meningsinnhold. Ordet stammer fra nord-samisk og betyr energi, viljestyrke. Navnevalget signaliserer en sterk tilhørighet til nord, og en forpliktelse til å levere gode tjenester til alle innbyggere. Vi er også motivert av Sametingets ønske om å ta i bruk mer samisk i dagligtale her nord, noe som ikke er unaturlig for en virksomhet som brukes og eies av alle, inkludert vår samiske befolkning.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Den har absolutt påvirket oss, og ikke minst en del av kundene våre. Vi har endret mange interne rutiner, herunder blant annet betydelig bruk av hjemmekontor, Teams-møter og betydelig mindre reiseaktivitet. Heldigvis har vi så langt ikke hatt noen medarbeidere som er blitt alvorlig syke som følge av koronasmitte.

Sol blir nok viktigst globalt og i Sør-Europa, men i Norden og Norge blir det mer vindkraft.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Ja, det vil jeg si, selv om vi kanskje ikke får gjennomslag for sakene våre i den grad vi selv føler vi fortjener.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- En ting er sikkert; det blir betydelig mer fornybar energi. Sol blir nok viktigst globalt og i Sør-Europa, men i Norden og Norge blir det mer vindkraft.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Veldig spennende for oss i fornybarnæringen. Energi Norge har en visjon om at Norge skal være det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Det er en visjon vi som selskap stiller oss bak, og er en visjon som forplikter for hele næringen.

Energi Norge har en visjon om at Norge skal være det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Det er en visjon vi som selskap stiller oss bak, og er en visjon som forplikter for hele næringen.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er vel mer opptatt av overgangen fra fossilt til fornybart. Selv har jeg skiftet ut dieselbilen til helelektrisk, og er storfornøyd med det.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg tror det er vanskelig å komme utenom mer vindkraft i Norge dersom vi skal oppfylle våre forpliktelser.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Nei, det har jeg ingen planer om. Tromsø er neppe det beste stedet for solpaneler på taket heller.

Tromsø er neppe det beste stedet for solpaneler på taket heller.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg leder et selskap som har satt oss som mål at vi skal bidra til å stoppe klimaendringene. Det er både meningsfylt og motiverende.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Nei, det tør jeg ikke spå noe om…

Når tiden er riktig for å avslutte leteaktiviteten har jeg ikke innsikt nok til å mene noe sterkt om, men at vi allerede nå ser begynnelsen på slutten av oljealderen i Norge tror jeg vi bør erkjenne.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Det er et veldig relevant spørsmål som jeg mener vi i Norge må stille oss, og som vi ikke har lang tid på å finne et godt svar på. Når tiden er riktig for å avslutte leteaktiviteten har jeg ikke innsikt nok til å mene noe sterkt om, men at vi allerede nå ser begynnelsen på slutten av oljealderen i Norge tror jeg vi bør erkjenne.

- Har du flyskam?
- Nei, men jeg håper flyindustrien raskt kommer over på mer bærekraftig drivstoff. I så måte er koronapandemien dobbelt uheldig siden det svekker flyselskapenes finansielle evne til å gjennomføre en overgang til en mer miljøvennlig teknologi.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Nettstedet Europower har mye interessant informasjon for de som er interessert i fornybarnæringen.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS