BP Norge med inntektsfall på 4,5 milliarder

Publisert

Trolig på grunn av oljeprisen.

I følge Sysla hadde BP Norge bare en marginalt lavere produksjon oppført i årsregnskapet fra 2015, sammenlignet med 2014. Dermed er det trolig den lave oljeprisen som er årsaken til at selskapets inntekter falt med 4,5 milliard, fra 12,4 til 7,9 milliarder i fjor.

På spørsmål fra Sysla om det blir flere nedbmenanninger i selskapet, svarer pressekontakt Jan Erik Geirmo at det ønsker han ikke å spekulere i, men om BPs kostnadsreduksjoner i 2015 sier han:

– Vi har hatt god fremgang og redusert kostnadene med rundt tre milliarder kroner. Driftseffektiviteten er bedret, tredjepartskostnadene reusert, og antall medarbeidere har gått ned med 166. Dessverre er dette ikke nok under nåværende forretningsforhold.

– Målet er å oppnå balanse i regnskapene i 2017, men dette er også avhengig av oljeprisen. Vi forventer lave oljepriser en stund ennå, sier Geirmo til Sysla angående resultatforventing for inneværende og neste år.

Reklame

https://vimeo.com/157152222