OMV has successfully completed the Wisting Central III appraisal well on time. The objective of the well was to collect data to reduce uncertainties and to further mature the Wisting area for a potential development. OMV has 25% working interest and is the operator of the Wisting license.
OMV has successfully completed the Wisting Central III appraisal well on time. The objective of the well was to collect data to reduce uncertainties and to further mature the Wisting area for a potential development. OMV has 25% working interest and is the operator of the Wisting license.

Østerriksk oljeselskap skattet 2,2 milliarder til Norge i 2017

Publisert

Oljebransjen er Norges største og mest innbringende bransje. Mens selskaper i andre bransjer ville fått enorm oppmerksomhet hvis de hadde hatt mer enn én milliard i omsetning, er det flere oljeselskaper som folk flest utenfor bransjen knapt har hørt om selv om de omsetter for flerfoldige milliarder kroner.

Et eksempel på det er det østerrikske olje- og gasselskapet Omv. Selskapets heleiede norske datterselskap omsatte i 2017 for 10,6 milliarder kroner, en kraftig økning fra 8,2 milliarder året før.

- De økte inntektene skyldes oppgang i oljepris kombinert med en stabil produksjon fra de produserende feltene Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg. Vi forventer fortsatt god produksjon de kommende årene, men som alle andre oljeselskap er vi avhengige av påfyll av utvinnbare reserver. Dette jobber vi med hver dag og har mange spennende prosjekter på gang, sier Kurt Michelsen, kommunikasjonssjef i OMV Norge til enerWE.

OMV ble sittende igjen med et overskudd på 522 millioner kroner etter at skatten var betalt.

Samlet skattekostnad utgjorde hele 2,2 milliarder kroner. Det betyr at Omv's skattekostnad alene tilsvarer hele budsjettet til Sjøfartsdirektoratet eller Klima- og miljødepartementet. De har begge et virksomhetsbudsjett på 2,2 milliarder kroner i år.

På spørsmål fra enerWE om hva de mener om skattenivået på norsk sokkel, nøyer selskapet seg med å slå fast at det er noe de forholder seg til uten å ha en sterk mening utover at det er viktig at norsk sokkel er konkurransedyktig med andre områder.

- OMV forholder seg til de enhver tid gjeldende skatter og avgifter i alle land hvor konsernet har operasjoner. Det er viktig at norsk sokkel er attraktiv. Skattenivået og andre særavgifter er i sum noe som kan redusere konkurransesituasjonen for norsk sokkel sammenliknet med andre deler av verden, sier Kurt Michelsen, kommunikasjonssjef i OMV Norge til enerWE.

I dag leverer OMV store overskudd som resulterer i at staten Norge får store beløp inn på kontoen gjennom skatteleggingen. De nyter derfor ikke godt av leterefusjonsordningen lenger, men selskapet poengterer at den historisk sett har vært viktig for dem og at de etablerte seg i Norge året etter at den ble vedtatt.

- Leterefusjonsordningen har gitt økning i leteaktiviteten på norsk sokkel. OMV etablerte seg i Norge i 2006 og for mange av våre tidlige letebrønner så hadde refusjonsordningen en effekt. I dag er OMV i positiv skatteposisjon og ordningen har ikke betydning for OMVs videre satsning på norsk sokkel, sier Michelsen.

OMV er uansett klare på at norsk sokkel er svært viktig for selskapet.

- Norsk sokkel er ett av fire kjerneområder og er blant de største bidragsyterne i konsernet totale olje- og gassproduksjon. Det er vi stolte over, sier Michelsen.

Ifølge årsrapporten solgte OMV gass for 2,9 milliarder, olje for 6,5 milliarder og NGL for 0,8 milliarder i 2017.

- Vår produksjonsprofil vil endre seg og variere over tid avhengig om våre funn blir realisert og satt i produksjon. Det er økt etterspørsel etter gass i Europa og vi ønsker selvsagt å bidra med å sikre forsyningen. OMV har gjort et gassfunn i Norskehavet og gassfeltet Aasta Hansteen er planlagt å komme i produksjon i løpet av året. Men det er ikke sånn at vi fokuserer på å bare finne gass. Wisting-funnet i Barentshavet er i hovedsak et oljefunn, sier Michelsen.

Les også: