Seminar: Ny standard for energiledelse – NS-EN ISO 50001:2018 på norsk

Standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, er en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. En ny versjon av denne internasjonale standarden er nå også utgitt på norsk. I den forbindelse inviterer vi til seminar 28. januar i Trondheim. Seminaret arrangeres i tilknytning til Enovakonferansen.

Energiledelse har relevans for alle typer virksomheter, og på seminaret vil du få informasjon om den felles oppbygging av alle ledelsessystemstandardene (High Level Structure, HLS) og betydningen dette for NS EN ISO 50001:2018. Du vil også få høre om energiledelse knyttet til energieffektiviseringsdirektivet og hvilke erfaringer og resultater ulike bransjeaktører har med standarden.

Norsk oversettelse rett rundt hjørnet

Standarden ble utgitt på engelsk i september 2018. Den er nå oversatt til norsk, noe vi håper vil gjøre standarden enklere å ta i bruk. Det er forventet at den norsk oversettelse bli tilgjengelig i midten av januar 2019.

Program

1400 Velkommen
Jens O. Gran, Standard Norge
1415 Lansering av NS-EN ISO 50001:2018 i norsk versjon
Jens O. Gran, Standard Norge og komitéleder Hans Even Helgerud, Norsk Energi
1435 Utviklingen innen EED i EU
Sophie Chirez, Head of Department, Sustainable Energy Use, Continental Europe DNV GL Energy
1455 Energiledelse – Energieffektivisering: Hvordan oppnå varige resultater?
Frode Eriksen, Siemens
1515 Pause
1530 Eksempel på sertifiseringsprosesser ved NS-EN ISO 50001
  • Eksempel fra industrisektor
  • Eksempel fra bygningssektor
  • Eksempel fra transportsektor
    (innledere ikke bekreftet)
1630 Diskusjon og spørsmål til innledere
1655 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

Det er gratis å delta.