Produksjonsteknisk konferanse 2019

Mennesker og maskiner for en fullelektrisk fremtid

I over 125 år har mennesker og maskiner omdannet norske fosser og vann til elektrisitet, og levert lys og varme til norske hjem og industri. I fremtiden vil kraftbransjen bidra til at bilen, båten og plattformen også kan forsynes med elektrisitet fra verdens reneste energikilder.

PTK 2019 setter søkelys på hvordan kraftverkspersonell kan ta i bruk ny teknologi på en god måte, på verdiskapningen i samspillet mellom mennesket og maskiner i kraftproduksjonen og hvilken rolle bransjen skal ha i fremtiden.

Hva får du kunnskap om?

  • Sikre og fornye kompetansen til de ansatte i bransjen i møte med en stadig mer digital verden.
  • Vise hvordan drift og vedlikeholdsmønster vil endres i møte med en fremtid med mer fluktuerende produksjon.
  • Presentere ulike veier til fremtidens produksjonsselskap
  • Synliggjøre vannkraftens rolle i å redusere skader og miljøulemper i både våte og tørre år.

Hvem er det for?

  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdrag, elektro, maskin og digitalisering
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell
  • Fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU
  • Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen