OCMC 2018 – Oslo Crisis Management Conference

Gå direkte til påmeldingsskjema

Skjermbilde 2017-09-19 kl. 09.51.26

OCMC 2018 adresser viktige temaer og problemstillinger knyttet til big data, analyse og statistikk, kriseberedskap og  og kommunikasjon knyttet til dette.

Hvem møter jeg i år?
Deltakerne er operative brukere av InCaseIT, ledere og mellomledere fra større nordiske selskaper som er interessert i og opptatt av god beredskap og hvordan beskytte sine verdier.

4 grunner til at jeg skal delta:

  • Økt kompetanse: Foredrag og diskusjoner
  • God opplæring: Øvelse med personlig verktøy
  • Bred erfaring: Utveksling fra virkelige hendelser
  • Utvidet nettverk: Møt likesinnede fra din industri

Om Oslo Crisis Management Conference

OCMC er en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving innenfor beredskapsfaget og krisehåndtering på tvers av land og industri.  OCMC vil inkludere eksterne foredragsholdere og bidragsytere fra globale selskaper, offentlige etater, myndigheter og brukere av InCaseIT.

Konferansen vil alltid være knyttet til dagsaktuelle tema, virkelige hendelser og praktisk erfaring.

Påmelding

Dato
08-09/02/2018

Sted
Thon Hotel Bristol
Kristian IVs Gate 7 Oslo

Til eksternt påmeldingsskjema