Markering av ILO-dagen 2018

Sikkerhet og helse på arbeidsplassen, torsdag 26.04.2018

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) har som mål å skape verdens-omspennende bevissthet om et godt og sikkert arbeidsmiljø, konsekvenser av arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdommer. 
ILO vil plassere helse og sikkerhet for alle arbeidstakere på den internasjonale dagsorden samt stimulere og støtte praktisk handling på alle nivåer. 
Faktainformasjon er viktig for å kunne måle effekt samt prioritere tiltak.

Landsorganisasjonen i Norge og AOF i Norge ønsker å markere vår solidaritet ved å sette forebyggende HMS arbeid på dagsorden og programkomiteen har satt sammen et høyaktuelt program og lover en meningsfull og spennende konferanse.

Det er ingen konferanseavgift, konferansen er gratis – men påmelding er nødvendig av hensyn til bevertning og et begrenset antall plasser.

NB! Arrangøren dekker kun konferansen, ikke ev reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste m.v.