Høydekonferansen 2018

Høydekonferansen samler næringen til spennende foredrag og diskusjoner rundt tematikken sikkert arbeid i høyden. Neste konferanse finner konferansen sted på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, torsdag 1. november 2018.

MÅLSETTING

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

MÅLGRUPPE

  • bygg og anlegg
  • olje og gass
  • energi og telekom