HMS faglig lunsjmøte

AOF Norge har gleden av å invitere deg/dere til HMS faglig lunsjmøte hvor vi denne gangen setter et spesielt fokus på status og utfordringer i norsk arbeidsliv, utfordringene knyttet til arbeidslivskriminalitet samt viktigheten av god kompetanse som et konkurransefortrinn for seriøse virksomheter.

Agenda:

  • Arbeidsmiljøfakta 2018 v/ avdelingsdirektør Berit Bakke, STAMI
  • Arbeidslivskriminalitet – det mørke arbeidslivet v/ journalist og forfatter Torgny Hasås, LO Media
  • Fagskoletilbud HMS v/ stedansvarlig fagskole Camilla Lunde, AOF Norge

Gratis adgang – det serveres en enkel lunsj.