HMS faglig lunsj

AOF Norge arrangerer HMS faglig lunsj som en åpen møteplass for gode faglige innspill, status, utfordringer og muligheter på HMS området samt anledning til god nettverksbygging og fokus på hvilke kurs- og opplæringsbehov organisasjoner og næringsliv har i dag og framover.

Vi vil gjerne få inviterer deg/dere til et nytt arrangement torsdag 06. desember

Denne gangen setter et spesielt fokus på varsling og utarbeidelse av varslingsrutiner og «Fair Play» – uropatruljen mot arbeidslivskriminalitet, samt viktigheten av god kompetanse som et konkurransefortrinn for seriøse virksomheter.

Program:

  • Varsling i arbeidslivet  v/ journalist Bitte Vatvedt
  • Varslerveileder – et nyttig verktøy v/ forbundssekretær Kai Christoffersen, ElogIT forbundet
  • «Fair Play» – prosjekt mot arbeidslivskriminalitet v/ prosjektleder Lars Christian Mamen
  • Seriøsitet, kvalitet og nytteverdi. AOFs satsinger på HMS v/ kompetanserådgiver Hilde Moshølen, AOF Norge

Gratis adgang – det serveres en enkel lunsj, meld deg på ved å sende en epost til hms@aof.no eller ved å fylle ut skjema og sende dette.