enerWE Communication Conference 2019

  • Olje- og gassindustrien møter motstand fordi bransjen bidrar til menneskeskapte klimaendringer, og fordi det stilles spørsmål til fremtidig etterspørsel etter olje og gass.
  • Vannkraften møter motstand fordi strømprisene øker, og fordi mange mener Norge ikke skal eksportere og importere kraft gjennom utenlandskabler.
  • Vindkraften møter motstand fordi mange mener den bidrar til visuell forurensning i uberørt natur.
  • Solkraft møter motstand blant annet fordi hvem som helst skaffe seg solpaneler og det utfordrer de eksisterende selskapenes forretningsmodell og kontroll. Solceller utfordrer eksisterende reguleringer.
  • Kjernekraft møter motstand fordi mange er redd for et nytt Tsjernobyl.
  • Kull møter motstand fordi det fortjener det.

Vi mener en bred energibransje har en stor utfordring fordi energidebatten er mer styrt av følelser enn fakta. Vi mener en bred energibransjen har et felles ansvar for å løfte frem en saklig, faktabasert og levende energidebatt.

Derfor arrangerer vi enerWE Communication Conference.

Programkomité

Mer info kommer.

Tillegg for middag: NOK 990,- ekskl. mva.

Klikk her for å se faktureringsbetingelser.

    Personopplysninger du fyller inn blir benyttet for å administrere konferansen. I etterkant vil opplysningene kunne bli brukt for utsendelse av evalueringsskjema og informasjon om andre relevante arrangementer og nyheter.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.