CenSES årskonferanse 2018

Hvordan påvirker endringer i energisystemet verdi og bruk av norske fornybare ressurser? Er Norge, og resten av verden, på vei til å snu utviklingen slik at vi kan nå 2°C – målet? Hvordan kan det tilrettelegges for at enkeltmennesker og allmennheten kan legge premisser for, påvirke og delta i det grønne skiftet?

«Ren energi til alle!» er et viktig slagord, både forskningsmessig og politisk. Det er også tittel og tema for årets CenSES-konferanse, som går av stabelen 21.- 22. november på Holmenkollen Park Hotell i Oslo.