Arendalsuka: Slik kan Norge bli Europas batteri – og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima

  • Er hydrogen fra naturgass med CCS en god løsning?
  • Kan Norges vannkraft balansere Europas energibehov?

Johan Hustad, direktør NTNU Energi og Nils Røkke, Bærekraftsdirektør SINTEF og leder for EERA, presenterer forskningsbaserte råd og scenarioer, som peker på hvordan Norge bør håndtere sin rolle som energinasjon i Europa.

Hvordan skal vi sikre at vi skaper innovasjon og arbeidsplasser, samtidig som vi ivaretar klima og reduserer utslipp?

Etterpå tar vi debatten med inviterte gjester fra NGO, industri og politikk.

Debattleder : Stein Mortensholm, NTNU

Medvirkende:

  • Johan Hustad, Direktør NTNU Energi
  • Nils Røkke, Bærekraftsdirektør og leder for den europeiske forskningsalliansen EERA
  • Trude Sundset, adm. dir. Gassnova