Camera - Agnes Etienne
Arrangement, Sosiale medier TEAM Nordmarka AS Foto: Agnes Etienne

Tusen takk

Let the games begin!

Til uken møtes omkring 125 deltakere på Energy Communication Conference.

Konferansen vil bli den største møteplassen for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen.

Bak konferansen står en samlet programkomité som har jobbet hardt i lang tid:

I tillegg ønsker vi å gi en takk til studentene fra Volda som er med underveis på konferansen og støtter arrangøren med praktisk gjennomføring:

(Studenene ser etter relevant sommerjobb, så still dere i kø for å kapre dem:)

….og når vi er i gang med takkerunden, så vil vi også trekke frem utstillerne som bidrar med å lage fine rammer rundt arrangementet:

…og så ønsker vi takke alle foredragsholderne som har sagt seg villig til å dele av sine erfaringer:

Vi ønsker også takke fasilitatorer fra NOR PR som skal kjøre parallelle worshops.:

…og sist, men aller mest vil vi takke alle påmeldte deltakere.

Let the games begin!

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner