Stolthet i oljebransjen

Mediebildet er todelt. Det er mye stolthet i oljebransjen, men man har ikke klart å formidle denne, sier Endre Johansen, partner i Corporate Communications. Han presenterer på Energy Communication Conference. Mediebildet er todelt. I Norge er vi introverte og mest opptatt av hva som skjer på norsk sokkel, mens i utlandet er man mer åpne … Continued

Mediebildet er todelt.

Det er mye stolthet i oljebransjen, men man har ikke klart å formidle denne, sier Endre Johansen, partner i Corporate Communications. Han presenterer på Energy Communication Conference.

Mediebildet er todelt.

I Norge er vi introverte og mest opptatt av hva som skjer på norsk sokkel, mens i utlandet er man mer åpne for hva som skjer andre steder i verden, forteller Johansen.

I Norge faller vi lett i «børskommunikasjonsfella» Det er ikke synonymt med suksess å være Dagens Næringsliv, dersom det innebærer at man må akseptere premisser om å snakke om tall og marginer.

Med mindre man er børsnotert er ikke dette interessant for leserne. Kommunikasjonsressurser bør heller søke å synliggjøre kompetanse og innovasjon i selskapene.

Norske selskaper har et stort konkurransefortrinn i det globale mediebildet fordi man viser stor grad av åpenhet.

Media responderer på åpenheten og gir anledning til å bruke media som en markedsføringskanal, forteller Johansen.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS