Bilde av mobil

Slik skal Statoil lykkes i nord

Krever kulturendring og stayerevne. Artic Operations arrangeres i Hammerfest i slutten av november. Konferansen har fokus på drift og vedlikehold med tanke på de utfordringene man har med operasjoner i arktisk miljø. Astrid Foyn-Bruun er Industrikoordinator Drift Nord i Statoil. Hun er invitert til konferansen for å fortelle om Statoils planer i Nordomrdåene. Hva er Statoils … Continued

Krever kulturendring og stayerevne.

Artic Operations arrangeres i Hammerfest i slutten av november. Konferansen har fokus på drift og vedlikehold med tanke på de utfordringene man har med operasjoner i arktisk miljø.

Astrid Foyn-Bruun er Industrikoordinator Drift Nord i Statoil. Hun er invitert til konferansen for å fortelle om Statoils planer i Nordomrdåene.

Hva er Statoils planer i nordområdene?

Statoil kan bidra til å sikre forsyningssikkerheten av energi til verden, og vi ser at potensialet fra Nordområdene kan være en betydelig bidragsyter, forteller hun.

Bransjen går fra tre til seks felt i drift i Nord – dette vil utgjøre et taktskift. Vi ønsker å produsere olje på en kostnadseffektiv måte for å skape verdier for selskapet, samfunnet og lokalsamfunn med oljen i nord.

Hun forteller at Statoil ønsker å bidra til en ansvarlig og bærekraftig industriutvikling i nord.

Vi har spennende muligheter i nord og ser for oss en vekst i aktivitetsnivå. Men for å realisere mulighetene har vi utfordringer som må løses og dette vil ta tid.

Hun understreker at det bør gjøres nye betydelige funn som er kommersielt mulige å utvikle for å unngå en større nedgang i produksjon.

For oss i nord betyr det tilgang til nytt areal. Dette er viktig for å skape ringvirkninger og sikre langsiktige og bærekraftige prosjekter og arbeidsplasser i nord. Ringvirkninger og verdiskapning starter med nytt areal.

Hva er de største utfordringene med arbeid i nordområdene?

Hovedutfordringen i nord vil være å bygge og utvikle ny infrastruktur i et miljøsensitivt område med dagens kostnadsnivå.

Hvordan jobber Statoil for å møte disse utfordringene?

For å realisere mulighetene har vi utfordringer som må løses og dette vil ta tid. Tålmodighet er nøkkelordet.

Vi trenger en kulturendring og solide innsats for å redusere kostnader, øke effektiviteten og forenkle arbeidsprosesser for å sikre at norsk sokkel forblir et sted for verdiskaping også i de neste 40 årene. Både Statoil, våre leverandører og myndighetene må bidra.

Nord-norske leverandører må gripe de mulighetene som kommer, ha tålmodighet og bygge en strategi for langsiktighet. Arbeidet er nettopp begynt i Barentshavet og krever stayerevne også blant leverandører, avslutter hun.

Du treffer Astrid Foyn-Bruun og mange andre på konferansen i slutten av november.