Slik lykkes du under ONS

Erfaringer fra bransjen. Den 11. og 12. mars var omkring 125 deltakere samlet på Energy Communication Conference. NOR PR, ved partnerne Trond Albert Skjelbred og Roger Holthe Olsen (se bildet) var ansvarlig for parallelle workshops der deltakerne kunne dele erfaringer på tvers av selskapene. En av workshopene omhandlet forberedelser til ONS. Vi har tidligere publisert en … Continued

Erfaringer fra bransjen.

Den 11. og 12. mars var omkring 125 deltakere samlet på Energy Communication ConferenceNOR PR, ved partnerne Trond Albert Skjelbred og Roger Holthe Olsen (se bildet) var ansvarlig for parallelle workshops der deltakerne kunne dele erfaringer på tvers av selskapene. En av workshopene omhandlet forberedelser til ONS.

Vi har tidligere publisert en artikkel hvor vi oppsummerte hva deltakerne mente var viktig i forkant av ONS. Nå skal vi gi en oppsummering av hva deltakerne mente var viktig underveis på ONS.

Erfaringsdeling på tvers av selskap

Deltakerne på workshopen delte disse rådene med hverandre:

 • Ta deg tid til å prate med de som kommer på standen
 • Husk å oppsummere hver eneste dag på stand (løpende evaluering)
 • Avklar hvem skal stå på standen
 • Bruk sosiale medier for å skape engasjement og synlighet
 • Tenk over hvordan du kan gjøre et besøk på din stand til en minneverdig og positiv opplevelse. Du har tross alt 1249 andre stands som du konkurrerer med
 • Ha en «vaktmester» tilgjengelig som kan ordne praktiske ting underveis

Andre råd fra NOR PR

I forkant av workshopen hadde NOR PR hentet inn innspill fra flere aktører som har tradisjon for å delta med utstillerstand på ONS.

 • Tenk muligheter, nettverk og salg
 • Husk å snakke med folk, still spørsmål og lytt. Altfor mange er bare opptatt av å snakke om seg selv og sitt
 • Hvorfor oppsøker akkurat denne personen min stand?

Sosiale arrangementer

I forbindelse med sosiale arrangementer gav NOR PR innspill om at det finnes både formelle og uformelle arenaer der en kan lykkes.

Formelle arenaer:

 • Skal vi delta på sosiale og faglige arrangementer i regi av messen

Uformelle arenaer

 • Skal vi delta på arrangementer utenfor det offisielle programmet
 • Hvilke uformelle arenaer ønsker vi å være tilstede på?

Møter og nettverksbygging

Underveis på ONS er det viktig å ha en klar strategi for møter og nettverksbygging.

 • Oppsøk potensielle kunder og samarbeidspartnere
 • I tillegg til møter du har booket god tid i forveien er det fullt mulig å avtale møter underveis på messen. Husk at de fleste er på ONS nettopp for å nettverke
 • Gjennomføre møter

PR og Markedsføring

I artikkelen om forberedelse til ONS gav vi råd om PR og markedsføring i forkant av ONS. Utstillere bør også tenke gjennom hvordan PR og markedsføring skal benyttes underveis på ONS.

 • Hvordan kan vi profilere selskapet på og utenfor messen mens den pågår?
 • Hvordan og gjennom hvilke kanaler?

Teambuilding

Til slutt ble teambuilding nevnt som en viktig faktor underveis på ONS.

Ha det gøy sammen og bygg eierskap til deltagelsen internt, sa en av deltakerne på workshopen. Dersom de ansatte får eierskap til utstillerstanden og har det gøy i forbindelse med forberedelsene, så vil dette også skinne gjennom underveis på ONS. Da vil de som besøker utstillerstanden får en positiv opplevelse.

I denne artikkelen har vi fokusert på hva som er viktig underveis på ONS. I  neste artikkel vil vi fokusere på hva som er viktig i etterkant av ONS.

Stay tuned!

Les også:

Oppsummering av konferansen

Klikk her for oppsummering av Energy Communication Conference 2014.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.