Nå settes programmet for Høydekonferansen 2017

Frist for å foreslå foredragsholdere: 5. mai.

Den 26. oktober samles representanter fra

  • bygg, anlegg- og eiendom
  • olje- og gass
  • energi- og telekom

Klikk her for å se konferansens nettside.

Målsetting 

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Du kan foreslå foredrag

I perioden frem til 5. mai skal programkomitéen innhente forslag om relevante foredrag og foredragsholdere. Programkomitéen består av følgende selskap og personer:

  • Arbeidstilsynet, Tore Sørhaug, Tilsynsleder
  • A/S Norske Shell, Arild Lund, SE Manager for Project and Technology
  • Petroleumstilsynet, Sigmund Andreassen, Principal engineer Logistics & Emergency Preparedness
  • Statnett, Karianne Burhol, Project Manager, Site Management
  • SOFT, Tore Rønstad, Fagleder
  • AAK, Safety Hans Kristian Næss, Fagansvarlig tilkomstteknikk
  • enerWE, Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør

Send ditt forslag til arrangement (alfakrøll) enerWE.no.

Allerede mange påmeldte

Klikk her for å se foreløpig deltakerliste.

Høydekonferansen er et arrangement i regi av enerWE AS. Det opplyses om at enerWE AS har inntekter fra Høydekonferansen.

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK Safety.