Bilde av Tord Lien

Møt Lien og Gahr Støre

Toppnavn på Desemberkonferansen. Olje- og energiminister Tord Lien og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er to av toppnavnene til Desemberkonferansen torsdag den 4. desember. Som en av landets viktigste og mest attraktive olje- og gasskonferanser samler Desemberkonferansen i Kristiansund erfaringsmessig godt over 300 deltakere. Også i år kan vi by på et veldig spennende og … Continued

Toppnavn på Desemberkonferansen.

Olje- og energiminister Tord Lien og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er to av toppnavnene til Desemberkonferansen torsdag den 4. desember. Som en av landets viktigste og mest attraktive olje- og gasskonferanser samler Desemberkonferansen i Kristiansund erfaringsmessig godt over 300 deltakere.

Også i år kan vi by på et veldig spennende og allsidig program med mange profilerte foredragsholdere. Tord Lien og Jonas Gahr Støre er to av disse, og vi gleder oss til snart å kunne presentere hele programmet. Tord Lien innledet Desemberkonferansen i fjor som nytilsatt olje- og energiminister. Vi er glade for å kunne ønske ham velkommen tilbake for å følge opp med tema «Norsk sokkels konkurransekraft», sier prosjektleder Christina Hovde hos arrangøren Kom vekst.

Videre skal det bli interessant å høre Jonas Gahr Støre om opinionens syn på dagens olje- og energipolitikk med klima som ramme.

Nødvendig, beundret og utfordret
Tema for årets konferanse er «Oljeindustrien – nødvendig, beundret og utfordret!». Nødvendig på grunn av inntektene den tilfører AS Norge, at den bidrar til å dekke et krevende energibehov og at den er viktig for at Norge igjen er kåret som verdens beste land å bo i. Beundret på grunn av stadig grensesprengende teknologi og teknologiutvikling, leverandørindustriens sterke internasjonale posisjon, høy fokus på helse, miljø og sikkerhet og som følge av at oljeindustrien har vært modig og vist klokskap. Utfordret som følge av dagens krevende kostnadsbilde og konsekvenser for næringens posisjon og konkurransekraft, klimasituasjonen og hensynet til sårbare områder.

Med dette som bakteppe setter vi fokus på kostnadsbildet, konkurransekraft, klimaets betydning for energipolitikken, oljerikdom og utenrikspolitikk samt hvordan man som sentral aktør/bedriftsleder kan skape fremgang for både bedrift og samfunn. Teknologiutvikling og statusrapporter står som alltid sentralt i programmet, forteller Christina Hovde.

Desemberkonferansen setter søkelyset på olje- og gasspolitiske trender og utviklingstrekk i Norge, med spesiell fokus på Norskehavet, og samler representanter fra leverandør- og serviceindustri, operatørselskaper, myndigheter og det politiske miljø. Årets konferanse er den 32. i rekken under mottoet godt voksen og nytenkende.