Treffe spennende mennesker

Har store forventninger. Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars. Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne. Vi har intervjuet Frode … Continued

Har store forventninger.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars.

Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne.

Vi har intervjuet Frode Søreide, Daglig leder/Markedssjef i Mediafarm AS. Han er en av de påmeldte deltakerne på Energy Communication Conference.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Mediafarm utvikler digitale og analoge fortellinger innen læring og opplevelse: Interaktive besøkssenter, elæring, spill og oppdragsfilm.

Ansvarsområde mitt i Mediafarm AS er daglig leder, styrearbeid og eierskap i form av med-gründer. Dette innebærer en god del markedsføring , konseptutvikling og kontraktsoppfølging.

Hva gjør du på fritiden?

På fritiden prioriteres familie, en god del nyheter og faglitteratur, noe frivillig arbeid – og når det passer kinofilm, teater og konserter.

Hva er din forventning til Energy Communication Conference?

Mine forventninger til Energy Communication Conference er å treffe spennende mennesker, meninger og ideer. Mennesker som er opptatt av verdiskapning og samarbeid.

Jeg har sans for innlegg som utfordrer status quo, skaper dialog og debatt.

Jeg har med andre ord store forventninger.

Du treffer Frode Søreide og mange flere på Energy Communication Conference 2014.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE as har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.