Consulting 4
Arrangement, Essenticon Thomas Meinich Andreassen

Kjemikalets livssyklus

Vi følger kjemikalets livssyklus på årets Kjemikaliekonferanse.

På årets Kjemikaliekonferanse følger vi kjemikalet fra import, bruk og avfall. Deltagerne vil få god informasjon om livssyklusen til et kjemikalie og hva som er viktig å fokusere på.

Hva er viktig for meg? Hvis jeg som importør skal ta inn et kjemisk produkt fra Kina, hvordan går jeg frem? Må jeg da REACH registrere dette? Hva om et tilsvarende produkt kan kjøpes fra en leverandør innen EU? Forenkler dette prosessen?

Selve bruken av et kjemisk produkt er vel kanskje den viktigste delen av syklusen. Her er det forbruker som er i fokus. Et kjemikalie kan være i omløp og i bruk i en lengre periode. Da er det sikkerhetsdatablader, risikovurderinger, håndtering, lagring og transport som er i fokus. Regelverket skal følges og da er det viktig å vite hva som kreves og hvem som er ansvarlig.

Det kommer en dag når produktet vil subsidieres av bedre og kanskje mer miljøvennlige produkter. Kanskje har en kjemikalierester på lager som har stått der i flere år. Igjen skal regelverket følges. Gode rutiner for avfallshåndtering er spesielt viktig.

3.-4. mai 2016 kommer myndigheter og kompetansepersoner til konferansen i Sandefjord. Målet med konferansen er å øke kunnskapsnivået om kjemikalieregelverket og arrangere en møteplass for utveksling av erfaringer. Målgruppen er daglig ledere, HMS-medarbeidere, verneombud og andre som bruker kjemikalier i hverdagen i virksomheter i Norge.

Program, påmelding og mer informasjon finnes her – Kjemikaliekonferansen.no

Stikkord: , ,

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Annonse
Ads banner