Hvordan lykkes internasjonalt?

PR som verktøy. Energy Communication Conference samlet omkring 125 deltakere i Stavanger tidligere denne måneden. Endre Johansen er partner og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications AS. Han har tidligere vært kommunikasjonssjef og talsperson i oljeserviceselskapet Aker Solutions med globalt ansvar for eksternkommunikasjon og medierelasjoner. På Energy Communication Conference delte Johansen sine erfaringer med PR/redaksjonell omtale som verktøy for å markedsføre … Continued

PR som verktøy.

Energy Communication Conference samlet omkring 125 deltakere i Stavanger tidligere denne måneden.

Endre Johansen er partner og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications AS. Han har tidligere vært kommunikasjonssjef og talsperson i oljeserviceselskapet Aker Solutions med globalt ansvar for eksternkommunikasjon og medierelasjoner. På Energy Communication Conference delte Johansen sine erfaringer med PR/redaksjonell omtale som verktøy for å markedsføre norsk teknologi og kompetanse i utlandet.

Både i min tidligere jobb, og på oppdrag for eksisterende kunder bruker vi redaksjonell omtale som et viktig verktøy når vi skal lansere norsk teknologi og norsk kompetanse i utlandet, forteller Johansen.

Gjennom vårt globale kontaktnett jobber vi proaktivt for å sikre våre kunders produkter, teknologier og tjenester positiv omtale i internasjonale medier.

Johansen gav konkrete eksempler på hvordan norske aktører har fått stor spalteplass i internasjonale aviser og bransjetidsskrifter for å understøtte selskapets fremstøt mot kunder i hvert enkelt land og marked.

Selv om de norske selskapene kan være små i internasjonal sammenheng, betyr ikke det at utenlandske medier ikke er interessert, sier Johansen. Dersom vi har en god historie å fortelle, gjerne gjennom en interessant innovasjon eller teknologi, så er mediene interessert. Redaksjonell omtale i de ulike landene har veldig stor verdi når en skal lykkes globalt. I mange tilfeller kan vi hjelpe relativt små norske selskap til å få mye spalteplass internasjonalt, fordi teknologien, tjenesten eller produktet deres kan være relevant for markedene som mediene omtaler.

Johansen avslutter med å oppfordre norske aktører til å stikke seg mer frem.

I Norge har vi en beskjedenhetskultur der vi tror at vi ikke er så interessante internasjonalt. Det er ikke tilfelle. Internasjonale medier har stor interesse for selskap som har lykkes på norsk sokkel og som ønsker internasjonal suksess.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.