Hvordan lykkes etter ONS?

Ofte er det her vi feiler. Den 11. og 12. mars var omkring 125 deltakere samlet på Energy Communication Conference. NOR PR var ansvarlig for parallelle workshops der deltakerne kunne dele erfaringer på tvers av selskapene. Trond Albert Skjelbred og Roger Holthe Olsen fra NOR PR ledet workshopen som omhandlet forberedelser til ONS (se video). Vi … Continued

Ofte er det her vi feiler.

Den 11. og 12. mars var omkring 125 deltakere samlet på Energy Communication Conference. NOR PR var ansvarlig for parallelle workshops der deltakerne kunne dele erfaringer på tvers av selskapene. Trond Albert Skjelbred og Roger Holthe Olsen fra NOR PR ledet workshopen som omhandlet forberedelser til ONS (se video).

Vi har tidligere publisert en artikkel hvor vi oppsummerte hva deltakerne mente var viktig i forkant av ONS, samt en artikkel som hva deltakerne mente var viktig underveis på ONS. Nå skal vi gi en oppsummering av hva deltakerne mente var viktig for å lykkes i etterkant ONS.

Evaluering

Deltakerne på worshopen mente det var viktig å sette konkrete mål for ONS. I etterkant av ONS er det derfor viktig å foreta en grundig evaluering i forhold til målsetningen.

Evalueringen kan være knyttet opp til antall

  • leads
  • følgere på Facebook, Twitter, LinkedIn eller tilsvarende
  • CVer hvis målet er rekruttering

Når skal man følge opp leads?

På workshopen diskuterte deltakerne timing for oppfølging av leads. Her er rådene deltakerne delte med hverandre.

  • Vent til uken etter med å følge opp leads. De fleste er trøtte i hodet etter flere dager på ONS.
  • Velg ut riktige folk til å følge opp leads.
  • Bruk like mye tid til oppfølging av potensielle kunder som du bruker på forberedelser til arrangementet.

Intern branding

Deltakerne hadde også positiv erfaring med intern branding i etterkant av arrangementet.

Sørg for redaksjonell omtale i egne kanaler, sa en av deltakerne på workshopen. Vi har god erfaring med å publisere artikler i interne magasiner og på intranettet.

Planlegging av neste ONS

Et siste råd fra workshopen var å starte planleggingen av neste ONS allerede dagen etter at ONS er ferdig.

Hoteller fylles opp flere år i forkant, og det samme gjelder utstillerstands, sier Trond Albert Skjelbred fra NOR PR. Ta en vurdering om dere skal delta på neste ONS, og hvis svaret er ja, så start planleggingen med en gang dere har fått pustet ut etter arrangementet.

Les også:

Oppsummering av konferansen

Klikk her for oppsummering av Energy Communication Conference 2014.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.