Bilde av Skjelbred og Olsen

Forberedelse til ONS

Bransjen deler erfaringer. Energy Communition Conference samlet forrige uke omkring 125 deltakere i Stavanger. Konferansearrangøren hadde engasjert NOR PR til å lede parallelle workshops. En av workshopene omhandlet forberedelser til ONS 2014. Erfaringsdeling på tvers av selskap Punktene under gir en oppsummering av det konferansedeltakerne mente var viktig i forbindelse med forberedelsene til ONS. Jobb … Continued

Bransjen deler erfaringer.

Energy Communition Conference samlet forrige uke omkring 125 deltakere i Stavanger. Konferansearrangøren hadde engasjert NOR PR til å lede parallelle workshops. En av workshopene omhandlet forberedelser til ONS 2014.

Erfaringsdeling på tvers av selskap

Punktene under gir en oppsummering av det konferansedeltakerne mente var viktig i forbindelse med forberedelsene til ONS.

 • Jobb for å få deler av toppledelsen til å stille på standen.
 • Prøv å påvirke programmet i god tid.
 • Definer målet for deltakelsen.
 • Husk å coache de som skal være på stand: hvordan skal de oppføre seg?
 • Konsentrer dere om ett eller i det minste få budskap på standen.
 • Selv om du representerer en mindre bedrift kan målet være beste stand.
 • Sørg for god en god icebreaker og at du får en stemning på standen som er i tråd med bedriftenes verdier og kjerneområder.
 • Tenk på hva som er kundens og den besøkendes behov. Hvorfor skal de besøke standen din?
 • Book møter i forkant og sørg for riktig bemanning på standen.

Hva er målet for ONS?

Det er viktig å sette opp mål for ONS. Her er noen punkter som NOR PR anbefalte konferansedeltakerne å definere:

 • Hvem skal vi møte, hva vil vi oppnå og hva skal vi snakke om?
 • Hvordan skal vi nå frem med budskapet til rett målgruppe?
 • Skal vi kun pleie eksisterende samarbeidspartnere eller også skaffe nye?
 • Hvor mange leads skal vi skaffe?
 • Skal vi bruke ONS som rekrutteringsarena?

Planlegging av dagene

NOR PR anbefalte konferansedeltakerne å planlegge dagene i god tid før ONS.

 • Hvordan skal vi utnytte dagene best mulig?
 • Kartlegge hvem som kommer på ONS og hvem vi ønsker å treffe
 • Booke møter og lage en tidsplan
 • Bosituasjon, bespisning og møtefasiliteter

Markedsføring

I forkant av ONS er det viktig å markedsføre seg slik at målgruppen tar turen innom utstillerstanden. Her er noen av sjekkpunktene som konferansedeltakerne fikk fra NOR PR.

 • Hvordan skal vi informere ulike aktører om at vi skal på messen? (mailsignatur, nyhetsbrev, annonser, etc.)
 • I hvilke kanaler skal vi være tilstede? (nettside, Sosiale medier, program/trykksaker, etc.)
 •  PR/media
 • Ønsker vi å benytte messen som arena for å spre en nyhet?
 • Ønsker vi redaksjonell omtale under ONS? Hvordan skal dette oppnås?
 • Skal vi samarbeide med kunder eller andre i forbindelse med deltagelsen?

I tillegg anbefalte NOR PR konferansedeltakerne å tenke gjennom følgende tre punkter:

 • Skal vi ha foredrag/workshops i forbindelse med ONS?
 • Har vi budskap som kan være relevant for deltagerne?
 • Hvordan kan vi utnytte den faglige arenaen ONS?

Under og etter ONS

I denne artikkelen har vi fokusert på forberedelser til ONS. I de to neste artikklene vil fokusere på hva som er viktig underveis og etter ONS.

Stay tuned!

Les også:

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.