Hver gang vi møtes

Publisert

Nå samles TEAM enerWE.

Den 16. juni møtes medlemmene i TEAM enerWE for å dele erfaringer.

På nettverkssamlingen vil vi fokusere på beste praksis for bruk av TEAM enerWE-medlemskapet, forteller Chul Christian Aamodt, Ansvarlig redaktør i enerWE.no.

Hvordan oppnå størst mulig verdi av medlemskapet?

Vi vil kjøre workshop der vi samarbeider om å produsere artikler som kan publiseres på enerWE.no og spres via sosiale medier, forteller han.

I tillegg skal det gjennomføres et case-studie.

Vi ønsker å samarbeide om utarbeidelsen av en artikkel som vi kan publisere i forkant av nettverkssamlingen.

Vi kan sammen gå gjennom artikkelen på nettverkssamlingen og gi konkret tilbakemelding på innhold og lesertall.

Aamodt forteller at de vil få bistand fra Anders Brenna i forbindelse med utarbeidelsen av artikkelen. Brenna sitter i styret i enerWE, og har bakgrunn blant annet fra DIGI og Teknisk Ukeblad.

Nettverkssamlingen er gratis og forbeholdt medlemmer i TEAM enerWE.

Klikk her for påmelding.