De er bransjens fremtid

Publisert

Ung energi på oljekonferanse.

Siri Arntzen og Marius Stamnes sitter i programkomiteen på oljekonferansen Petro 2015, og har vært med på å utforme det overordnede programmet, samt at de har utformet Ung-Energi-workshopen. 

På konferanser i mange næringer, men kanskje spesielt i petroleumsindustrien, har Arntzen alltid erfart en svært høy gjennomsnittsalder. Hun mener dette er kunnskapsrike folk i betydningsfulle posisjoner, som vanligvis på en eller annen måte diskuterer framtiden i industrien - samtidig som det bygges nettverk og innhentes ny kunnskap.

Alltid de yngste

Både hun og Stamnes har deltatt på mange konferanser, og har utelukkende vært uhorvelig mye yngre enn sine meddeltakere. 

Når framtiden skal diskuteres, spesielt i en bransje som ofte er omdiskutert av den yngre generasjon, er det vitalt at også denne gruppen er til stede der den faktisk diskuteres. På Petro2015 skal petroleumsindustrien i Nord-Norge diskuteres, og det sørger vi med dette tiltaket for at ikke skjer uten at fremtiden er i rommet, og får sagt sitt, forteller en engasjert Arntzen til enerWE.

De har begge tilknytning til petroleumsindustrien i nord, Arntzen gjennom sin stilling som kunnskapsrådgiver i Norsk olje og gass, Stamnes via sin stilling i Weatherford. 

Med ung deltagelse i komiteen betyr det et fokus på både å innhente yngre deltagere, i tillegg til at yngre stemmer får slippe til på podiet, forteller Arntzen.

Med framtiden til stede i rommet

Petro 2015 vil bli en arena hvor yngre stemmer skal høres, og hvor kunnskapsutveksling mellom de med lang erfaring og de med fersk kunnskap skal foregå. Det er samlet studenter fra hele Norge, med hovedvekt på Nord-Norge, som en samlet industri går inn i et spleiselag for å hente dit. 

Det går ikke an å diskutere disse problemstillingene uten å ha varierte stemmer på scenen, både fra de som tar beslutninger i dag, og de som en gang skal fylle deres sko, avslutter Arntzen.