Sikkerhetsforums årskonferanse

Published

Meld deg på nå!

På konferansen ventes 200 deltakere fra myndighets-, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass for de som er opptatt av HMS i petroleumsvirksomheten.

  • Framtiden på norsk sokkel: Hvilke endringer kommer? Hva bør vi gjøre nå for å stå godt rustet til å forme en positiv fremtid for petroleumsvirksomheten?
  • Fra prosjekt til gjennomføring: Hvordan følges store prosjekt på bransjenivå opp i selskapene?
  • Sikring og krisehåndteringFra terror til tiltak. Hvilke tiltak er iverksatt etter 22. juli- og In Amenas-terroren?
  • Klikk her for å lese mer.