Neste uke møtes riggbransjen

Publisert

Flyttbare innretninger 2014.

Arrangementet Flyttbare innretninger 2014 gjennomføres i Bergen 9 og 10. april. Konferansen har en historie som strekker seg langt tilbake, 1980 tallet, til en tid hvor næringen hadde et stort behov for kunnskap og oppmerksomhet omkring HMS utfordringer.

Konferansen gjennom sitt årlige treff befestet sin posisjon og satt ulike viktige tema på dagsorden. Helse og miljøspørsmål har hele veien vært sentrale fagområder sammen med oppdateringer på regelverk og nyheter fra tilhørende myndigheter.

I takt med den enorme betydningen olje og gass utvinning har for norsk samfunnsøkonomi og utviklingen av nye arbeidsplasser har det også vært viktig å ta med i betraktning markedsutviklingen for industrien. I de siste årene har det i tillegg vært et økt fokus på kostnadsnivået og hvilke utfordringer dette medfører for en kostnadskrevende industri.

På samme tid har norsk oljeboring beveget seg stadig lengre nord med operasjon i kalde og polare strøk. Dette medfører noen ekstra utfordringer og behov med tanke på riggtilpassinger.

Konferansen har i tillegg til å sette være en faglig møteplass med oppdatering på aktuelle problemstillinger også utviklet seg til å bli en nettverksarena hvor deltakerne har anledning til å bli bedre kjent med kollegaer og andre som jobber med tilsvarende eller nærliggende utfordringer.

Arenaen legger stor vekt på at de faglige innleggene skal være aktuelle samt at de gir ny innsikt og kunnskap om hva som er viktig for fortsatt vekst og utvikling. I tillegg til å få innsikt i hva som rører seg er det et mål at deltakerne skal få nye ideer og inspirasjon samt at deltakerne oppfordres til å delta i diskusjoner og debatt når det gjelder beslutninger og tema som påvirker den virkeligheten næringen opplever.

Forelesere og innledere er sentrale fagfolk som kommer fra oljeselskaper, riggselskaper, entreprenør selskaper, myndigheter og en rekke andre premissleverandører til denne viktige næringen.

Selve programmet utvikles gjennom et samarbeid mellom Norges Rederiforbund, Petroleumstilsynet, DNV GL, Sjøfartsdirektoratet, Norsk Olje og gass og Handelshøyskolen BI.

Klikk her for mer informasjon.