La oss få fart på vannkraften!

Publisert

Norge trenger nye arbeidsplasser, verden trenger fornybar energi.

Verdenssamfunnet trenger mer energi, grønn og fornybar. Vannkraft er grønn, fornybar. Den har vært en suksess og har i over hundre år vært sentral i bygging av det moderne Norge. I diskusjonen om en bærekraftig framtid og fornybare energier, er det få som snakker om vannkraft. Klimaavtalen i Paris satte nye krav og behovet for vannkraft blir større i den fremtidige energimiksen. 

- I dette fremtidsbilde kan vannkraftbransjen være en vesentlig bidragsyter. I Norge har vi bare bygget ut 62 prosent av beregnet vannkraftpotensial. Her er det mye ny kraft å hente med opprusting, modernisering, effektivisering og utvidelser av eksisterende anlegg. Slik som det er nå, bidrar de økonomiske rammebetingelsene og markedsmekanismer til en dempet interesse for tiltak som øker produksjonen. Investeringene er lite lønnsomme og gir ikke mer penger i kassa. Det er myndighetene som sitter på nøkkelen, sier daglig leder Erik Jølberg i TESS.

Sammen med Albert K. Hæhre tok Jølberg initiativ til nærings- og miljøkonferanse i Vikersundbakken 12. februar. Der blir finansministeren en av flere deltagere i debatten om behovet for omstilling og investeringer i det grønne skiftet. Det blir kraftsats i Vikersund, lover arrangøren. Samtidig inviterer arrangøren til et stiftelsesmøte for en næringsklynge innen vannkraft.

 • Klikk her for å delta i Facebook-gruppen til arrangementet
 • Ny æra for vannkraft?

  Bakteppet for nærings- og miljøkonferansen i Vikersund er også de tøffe tider i oljebransjen og behovet for innovasjon, tilpasset teknologi og fagfolk over på nye arenaer, nye arbeidsplasser og møteplasser for utvikling. I tillegg er det mange arbeidsledige ingeniører og kommuner som ønsker flere arbeidsplasser.

  -  Vannkraft som energikilde har en solid posisjon i Norge, men rammebetingelser og eierposisjoner har kanskje bidratt til at bransjen her bremset litt på egen utvikling.

  Kraftsats i Vikersund har som mål å sette fart på utviklingen og ser på muligheter for hvordan kompetanse og teknologi fra oljebransjen kan bidra til å løfte fram nye løsninger for å hente ut mer av potensialet i vannveiene våre. Mulighetene for opprusting og utbygging er godt dokumentert. Vi tror at teknologier og løsninger fra andre bransjer kan bidra til mer effektiv utnyttelse av vannkraften i Norge, sier Erik Jølberg som understreker at gode dialoger og mulighetsstudier fra andre aktører kan gi nye innovative løsninger.

  Helt til Mars

  Norsk oljeteknologi er verdensledende på flere områder. Et av dem er drilling/brønnboring der teknologien brukes til å hente olje og gass fra flere tusen meters dybde. Teknologi fra oljebransjen er også brukt til å samle steinprøver på Mars og bore etter mineraler på havbunnen.

  – Kanskje kan denne teknologien hente mer vann til turbinene på land? Eller kanskje kan erfaringer fra prosjektledelse og verdikjedestyring i oljebransjen spare 20–40 prosent kostnader i verdikjeden? Mulighetene er mange og en god dialog mellom oljemiljøene og vannkraftbransjen kan lede til nye spennende løsninger. Klimaendringene fører til mer nedbør og ekstremvær. Om vannkraftbransjen allierer seg med andre miljøer og går sammen om felles strategier for utnyttelse av fremtidig vannkraftpotensial, kan vannkraften få en sentral rolle i den energimiksen som trengs for å nå klimamålet, hevder Erik Jølberg i TESS og han tror Kraftsats i Vikersund blir starten på et næringsrikt samarbeid om vannkraft.

  • Les mer om Kraftsats i Vikersund-konferansen og meld deg på her!
  • Enorme ubrukte verdier

   Verdien på dagens vannkraftinstallasjoner er anslått til 500 milliarder kroner, hvorav nyere installasjoner representerer 100 milliarder. De eldre installasjonene trenger både opprusting, modernisering og ekstra vedlikehold. Sammen med kartlagte muligheter for utvidelse, kan denne effektiviseringen øke kraftproduksjonen med 6 TWh, eller nær fem prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge. For enkelte kraftverk er effektøkningen enorm. Embretsfoss, for eksempel, kan vise til en effektøkning på 55 prosent.

   - Verdien av oppgraderingsarbeidene er anslått til 200-250 milliarder kroner, og vil i tillegg produksjon av mer grønn energi, bety flere tusen nye årsverk. Og det bringer oss nærmere 2-gradersmålet, avslutter Erik Jølberg med en kraftsalve.

Powered by Labrador CMS