Kjemikaliekonferansen 2016 - kjemien stemmer godt

Publisert

Ambisjoner om å bli den største kjemikaliekonferansen i Norge.

Essenticon vil 3. og 4. mai 2016 arrangere Kjemikalikonferansen andre gang. Etter første års suksess ønsker de deltagere og foredragsholdere velkomne tilbake til Sandefjord. I fjor var det i overkant av 100 deltagere, neste år har selskapet mål om over 200 som vil gjøre det til den største kjemikaliekonferansen i Norge.

- Representanter fra Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet kommer også i 2016, og skal gi deltagerne oppdateringer på regelverket, forteller daglig leder i Essenticon, Thomas Meinich Andreassen.

Målet med konferansen er å øke kunnskapsnivået om kjemikalieregelverket og arrangere en møteplass for utveksling av erfaringer. Målgruppen er daglig ledere, HMS-medarbeidere, verneombud og andre som bruker kjemikalier i hverdagen i virksomheter i Norge.

- Videre ønsker vi å dele praktiske erfaringer som andre selskaper har gjort seg i forbindelse med bruk av kjemikalier i forskjellige situasjoner, sier Andreassen.

Meld deg på Kjemikaliekonferansen 2016 her!

Andre temaer for neste års konferanse er elektronisk deklarering av kjemikalier, samt krav og gjennomføring av risikovurderinger. Endelig program blir lansert før jul. Bernd Friede, Product Stewardship Manager hos Elkem AS skal være konferansier.

Powered by Labrador CMS