Det grønne skiftet kan gi paradigmeskifte for IT i kraftbransjen

Publisert

Ny teknologi og store datamengder fra meteorologer, forbrukere og kraftprodusenter, skal hjelpe Statnett sammen med andre netteiere i Europa, å planlegge morgendagens strømforsyning.

– Vi samler inn, sammenstiller og behandler data om overføringsnettet, produksjon, forbruk, forhold i nettet og værdata fra i dag og et år fram i tid, ikke bare for Norge, men for hele Europa, Vi snakker om BIG-data, med store bokstaver, og et viktig verktøy for de som skal styre fremtidens kraftsystem. forklarer Svein Harald Olsen i Statnett. Han er informasjonsarkitekt for IT-løsningen Cactus, den norske delen av et stort europeisk IT-samarbeid som brukes for å lage det som kalles Common Grid Model, en felles europeisk nettmodell.

Den storstilte omleggingen av energiforbruket og energiproduksjonen i Europa setter nye krav til å samle inn og raskt håndtere data om situasjonen i nettet, forbruk og produksjon. Energiomleggingen betyr at vi får mer strøm fra sol, vind og vann som vanskelig lar seg regulere. Samtidig endrer strømforbruket seg, blant annet gjennom økt bruk av el-biler med hurtiglading, elektrifisering av transport, datasentre og økt digitaliseringer i mange deler av samfunnet.

Energiomleggingen betyr at vi får mer strøm fra sol, vind og vann som vanskelig lar seg regulere. Samtidig endrer strømforbruket seg, blant annet gjennom økt bruk av el-biler med hurtiglading, elektrifisering av transport, datasentre og økt digitalisering

En evigvarende "countdown"

Planleggingen av hvordan elektronene beveger seg i kraftsystemet i dag, startet for et år siden. Men selv om planleggingen starter et år i forveien, vil planen gradvis bli mer presis. Den eksakte planen legges dagen før strømforbruket og –produksjonen faktisk skjer.

– Vi lager scenarioer for hver time neste dag, basert på forpliktende planer fra produsenter, store forbrukere og netteiere. Men selv om vi legger opp en god plan før driftstimen, kan det alltid skje endringer eller uforutsette hendelser. Eksempelvis kan været bli annerledes enn forventet, det kan oppstå feil i nettet, eller feil hos strømprodusentene. Gjennom dagen kjører vi derfor "countdown" for hver time, slik at vi fortløpende følger situasjonen i hele Norge. Vi vet mer og mer om hva som faktisk skjer jo tettere opp til timen du kommer, sier Olsen.

– Det er fascinerende hvor mye planlegging som skal til for å sikre strøm i kontakten, og hvor avhengig vi er av korrekt og gode data for å få det til, forklarer Frida Holand som til daglig jobber med planlegging av nettdrift i Statnett. Hun jobber blant annet med analyser av sikkerheten i nettet, og sørger for at nettet driftes slik at det til enhver tid kan takle feil eller uforutsette hendelser. Det krever planlegging av uken, måneden og året.

– For å klare det grønne skiftet i Europa, trenger vi i enda større grad av kontroll på hva som produseres av kraft, og hvor den produseres til enhver tid. Vi vil trenge løsninger som kan håndtere raske og store svingninger i kraftsystemet. Det setter helt nye krav til kvaliteten på prognoser, automatisering og datamodellering for å utnytte eksisterende infrastruktur maksimalt. Det er også viktig for å handle raskt ved kritiske hendelser, slik at vi unngår situasjoner som i verste fall kan ende med større strømbrudd i Europa, utdyper Holand.

Frida Holand og Svein Harald Olsen har sentrale roller fra Statnett i Common Grid Model, et stort felleseuropeisk prosjekt som skal legge til rette for det grønne skiftet i energisektoren.
Frida Holand og Svein Harald Olsen har sentrale roller fra Statnett i Common Grid Model, et stort felleseuropeisk prosjekt som skal legge til rette for det grønne skiftet i energisektoren.

Europeisk samarbeid

Gjennom standardiserte utvekslingsformater for all relevant data for hele Europa, skal data deles og gjøres tilgjengelig for alle lands systemansvarlige selskap, tilsvarende Statnett i Norge. Dette vil også bidra til at kraftsystemet blir mer transparent for alle aktørene.

– Det ligger mye effektivisering i å hente og lese data uten vanskeligheter. Det er nødvendig når systemene skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon som vind og sol, og et energiforbruk basert på elektrisitet. På lengre sikt vil også bedre prognosedata og bedre nettmodeller gjøre langtidsplanleggingen lettere og mer presis, sier Svein Harald Olsen.

I Statnetts digitale univers ligger det oppgaver knyttet til sikker datadeling, integrasjoner mot eksisterende systemer, IT-arkitektur og effektivisering.

– Som IT-spesialister i kraftbransjen har vi helt klart spennende og meningsfylte framtidsutsikter, avslutter Olsen.

-

Saken er skrevet av Statnett for Statnett.no, og publisert med tillatelse.

Powered by Labrador CMS