Hvorfor ryker ståltau?

Publisert

Konstruksjonskommunikasjon.

Torsdag inviterer Petroleumstilsynet til Konstruksjonsdagen, for å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien. Arrangementet samler store deler av næringens fagkompetanse innen konstruksjonssikkerhet.

Målet er å få til formidling og erfaringsoverføring mellom Petroleumstilsynet og næringen, både når det kommer til regelverksendringer, og gode og dårlige erfaringer fra næringen, sier Marita Halsne, sjefsingeniør i Ptil.

Trenger godt beslutningsgrunnlag

Innretninger som brukes til petroleumsvirksomhet må tåle de belastningene og kreftene de risikerer å bli utsatt for.

God nok tilgang på kunnskap er avgjørende for å fatte gode beslutninger om utforming og valg av materialer, og erfaringsoverføring har en viktig plass i dette, forteller Halsne.

Akseptabel sikkerhet i forbindelse med bølgelaster

På programmet står både fageksperter fra Petroleumstilsynet og fra næringen. Petroleumstilsynet vil gjøre rede for vår samtykkebehandling knyttet til analyser av bølger i dekk på Valhall QP, og forklare to hendelser med dobbeltlinebrudd på ståltau de siste årene under tittelen «Hvorfor ryker ståltau?»

Fra næringen vil fageksperter fra Shell og Statoil forklare hvordan de har re-analysert henholdsvis Draugen og Njord A, for å vise at de har akseptabel sikkerhet når de er utsatt for bølgelaster. På programmet står også et foredrag om hvordan nye inspeksjonsmetoder kan brukes, og to foredrag gjennomgår og forklarer endringer av industristandarder, avslutter Halsne.

Powered by Labrador CMS