Hva betyr oljenæringen for det norske samfunn, lokale arbeidsplasser og nasjonal økonomi?

Publisert

Petrosam 2015 mandag 26.oktober.

Forskningsrådet og programstyret for PETROSAM samler mandag 26.oktober alle deler av petroleumsnæringen til årskonferanse ved NTNU. Temaet for konferansen er ”Petroleumsnæringen og Norges framtid". enerWE vil være tilstede på konferansen.

Blant foredragsholderne er Oljedirektoratet, NTNU, Norsk olje og gass, OKEA, Kværner, Nordea Markets, Vard, Statoil og Det norske. De skal drøfte sentrale problemstillinger som hva oljenæringen betyr for det norske samfunn, lokale arbeidsplasser og nasjonal økonomi? Hvilke utfordringer næringen står overfor nå, og hvordan næringen best møter framtiden?

Les også: Kortsiktige sparingstiltak går utover næringens utvikling

Spennende å se hvordan industrien takler nedgang

Marianne Haavardsholm Aandahl er programkoordinator for PETROSAM 2 og seniorrådgiver i petroleumsavdelingen i Norges forskningsråd. Hun mener olje- og gassvirksomheten har alltid vært kreativ og god til å finne løsninger på krevende oppgaver.

- Den har gjort Norge super-høyteknologisk på 40 år, gitt oss velferd andre misunner oss, og utdannings- og arbeidsmuligheter i en internasjonal konkurransedyktig industri. Nå er det vanskelige tider, det rammer hardt og mange. Hvordan takler industrien, forskningsmiljøene og til syvende og sist Norge det? Dét er spennende, sier Haavardsholm Aandahl til enerWE.

- Tror dere det fremkommer noe overraskende på denne konferansen?

- Konferansen handler om olje, gass og Norges framtid akkurat når alle stiller seg dette spørsmålet. Vi skal diskutere om vi klarer å utnytte Norges klare forsprang med tanke på kompetanse og innovasjon. Klart det kommer fram overraskende ting!, forteller programkoordinatoren.

Alle deler av bransjen samles

Konferansen tar vi opp grunnleggende problemstillinger knyttet til petroleumsnæringen - hva har den betydd for det norske samfunnet? Hvilken kraft ligger i kompetansen den har i seg? Hvilke ringvirkninger gir næringen lokalt og nasjonalt? Og hvilke utfordringer står bransjen overfor i fremtiden?

- Olje- og gassproduksjon og –eksport er viktig for alle i dette landet. Konferansen retter seg mot alle som petroleumssektoren er viktig for: Studenter og utdanningsinstitusjoner, myndigheter og forvaltning, kommuner, arbeidstakere og arbeidsgivere i oljeselskaper og leverandørindustrien, avslutter Haavardsholm Aandahl.

Programmet finner du her!

Norges forskningsråd arrangerer konferansen i samarbeid med Olje- og energidepartementet. Forskningsprogrammet PETROSAM2 er teknisk arrangør.

Powered by Labrador CMS