Ser frem til en spennende konferanse om kommunikasjon

Publisert

Reklame: Møt CLUE på enerWE Communication Conference!

Clue er blant utstillerne på enerWE Communication Conference.

Rune Nygård er daglig leder i Clue. I dette intervjuet kan du bli litt kjent med Rune.

- Hvorfor har dere valgt å bli med på ECC?

- Vi liker å være i tett dialog med kundene våre. På ECC får vi muligheten til å møte mange av dem ansikt til ansikt, og vi får gjennom konferansen god innsikt i utfordringer og muligheter kundene er opptatt av nå. Denne kunnskapen vil vi bruke til å utvikle enda bedre løsninger og tjenester, slik at vi hele tiden er oppdaterte og relevante.

https://vimeo.com/157152222

- Hva håper du å oppnå på ECC i år?

- Vi ser frem til å snakke med mange av våre brukere. Møte nye kontaktpersoner, knytte nye bekjentskaper. Få tilbakemeldinger og innspill, kanskje konkrete forslag til hvordan vi kan bli enda bedre. Selvfølgelig vil vi også benytte tiden til å dele rundhåndet med brukertips, videoer og annen informasjon som kundene kan ta med hjem og dele på portaler og intranett. Kanskje får vi til og med en ny kunde eller to?

- Hvordan vil du beskrive den typiske kunden?

- Vi er glade for å ha alle typer kunder – fra enkeltpersoner og små foretak til offentlige etater og store, internasjonale virksomheter. Men felles for alle er at de er opptatt av profesjonell, rik og presis kommunikasjon.

- Hvordan hjelper din bedrift den typiske kunden?

- Vi tilbyr den digitale ordboken Clue, Norges største fagordbok med over syv millioner ord og uttrykk på 11 språk. Ordboken er utviklet gjennom 30 år i samarbeid med næringslivet. Våre redaktører, og ikke minst brukerne, ser til at den er under kontinuerlig oppdatering og utvikling.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Jeg løper gjerne en tur eller fire i løpet av uken. Om vinteren står jeg telemark, svært gjerne på Tryvann, eller jeg går en skitur i Nordmarka.

- Hvilke utfordringer mener du olje- og energibransjen har med tanke på kommunikasjon?

- Folk flest er opptatt av klima, og den delen av bransjen som arbeider med fossil energi kunne sikkert med fordel kommunisert bedre alle tiltakene som faktisk har blitt gjennomført de siste ti-årene for å redusere skadevirkningene på miljøet.

- Hvilke muligheter mener du olje- og energibransjen har med tanke på kommunikasjon?

- Det er imponerende å se de positive ringvirkningene denne bransjen har i mange lokalsamfunn, og alle nye bedriftene som vokser ut av teknologi som i utgangspunktet ble utviklet i og for olje- og energibransjen. Kanskje kunne man i større grad dele slik informasjon og fortelle litt mer om hvilke fremskritt og arbeidsplasser man faktisk har bidratt til å skape?

Ta gjerne turen innom Clue på enerWE Communication Conference!