Kortsiktige sparingstiltak går ut over næringens utvikling

Publisert

Oljedirektoratet frykter at oljeselskapene har mistet det langsiktige perspektivet.

Oljebransjens fremtid er i fare hvis oljeselskapene ikke tenker langsiktig, mener oljedirektør i Oljedirektoratet, Bente Nyland. Hun hadde det innledende foredraget på Petrosam-konferansen på NTNU mandag morgen.

- Det er store gjenværende ressurser på norsk sokkel som gir grunnlag for en lønnsom næring i mange år til, men de er avhengig av at bransjen ikke tenker utelukkende på kortsiktig lønnsomhet og kostnadskutt, sa hun.

Nøler med investeringene

Det finnes allerede 81 lønnsomme felt på norsk sokkel. Oljedirektøren mener at oljeselskapene viser tendenser til å ikke ville investere i modne felt.

- Man må ikke undervurdere å investere i modne felt, for mange av de utbygde feltene har produsert mer enn først antatt, forklarer Nyland.

For at vi skal kunne sikre arbeidsplasser, også i våre nordlige områder, kan man ikke bare velge de aller mest lønnsomme prosjektene.

Teknologien bærer olja

Teknologiutvikling er noe av det som har båret bransjen frem med den vanvittige farten den norske sokkel har hatt.

- Derfor er det så viktig at investeringene ikke stopper opp. Det finnes mange prosjekter med stort potensiale, men oljeselskapene velger å ikke investere i dem fordi de ikke er lønnsomme nok, mener oljedirektøren.

Sliter med omdømmet

Oljedirektøren peker på at oljenæringens omdømme er i fall.

- ”Kostnadsoverskridelser”, ”klimaversting” og ”ustabil arbeidsgiver” er dessverre betegnelser som brukes om oljebransjen, sier Nyland. Hun understreker at også myndighetene må utfordres for å få næringens rykte på rett kjøl.

Petroleumssektoren står for 27,1 prosent av statens inntekter, og 46 prosent av Norges av totale eksport.