Robotisering av høykostnadsland

Publisert

Men det er alltid behov for personell.

Morten Walde, CEO i Beerenberg, forteller om de vanskelige tidene i oljebransjen og de gode tidene i nye lokaler, i forbindelse med Beerenbergs kompetanseseminar og åpningen av deres nye kontorbygg på fredag.

Walde mener at nedgangstidene har bidratt til en ekstrem utvikling i teknologi, og at robotisering er fremtiden.

Robotisering gir fantastiske muligheter for høykostnadsland, men det vil alltid være behov for personell i denne industrien. Vi vil se mennesker med et litt høyere kompetansenivå i fremtiden, og heldigvis har vi et av de høyeste utdannelsesnivåene i Europa her i Norge, sier Walde.