- Arktis-olje har en for høy pris

Publisert

Olje og gass er ikke fremtiden for de arktiske områdene, ifølge EUs tidligere klimakommissær Connie Hedegaard. Hun mener prisen rett og slett er for høy.

Hvis verden skal leve opp til sine egne klimaløfter i Parisavtalen, kan vi ikke være så avhengig av fossilt brensel, slår den danske politikeren fast.

– Hvis jeg skulle tenke på hva som er fremtiden for oss som bor i det arktiske området, ville jeg ikke først og fremst se mot de fossile brenslene, sier Hedegaard til NTB.

– Jeg tror ikke det er bra forretningsmessig, fordi det er for store risikoer med det. Derfor tror jeg det er klokt allerede i dag å se etter andre muligheter, sier hun under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

– Jeg er helt klar over at det er lettere sagt enn gjort – for hvor mange andre muligheter er det? Men med den utviklingen vi ser, også på for eksempel oljeleting, tror jeg ganske enkelt det ikke er en bærekraftig fremtid for Arktis å si «vi vil lete etter og utvinne olje i Arktis». Jeg tror prisen blir for høy – både den økonomiske og sosiale og dermed i siste instans også den velstandsmessige og sysselsettingsmessige prisen.

Mindre lønnsomt?

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet konferansen mandag med å snakke om behovet for å finne en balanse mellom bruk og vern av de sårbare havområdene i Arktis.

Hun peker på at trygg olje- og gassvirksomhet bare er en liten del av arbeidet med å beskytte havene, og at det stilles strenge krav til norsk petroleumsnæring.

Men i klimasammenheng er ikke olje i Arktis annerledes enn annen olje, mener Solberg.

– Svaret er at utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet er en del av et europeisk kvotemarked, som skal strammes inn, sier hun til NTB.

Hvis Norge lar sin olje ligge, vil det bare føre til at noen andre – som kanskje ikke betaler for utslipp eller har høyere utslipp – i stedet utvinner mer, argumenterer hun.

– Og som jeg alltid sier: Parisavtalen vil medføre endringer for lønnsomheten til alle fossile energiformer. Det blir trolig mindre av den superavkastningen vi hadde før.

– Ikke bærekraftig

Men for miljøbevegelsen er budskapet krystallklart: fortsatt leting etter olje og gass er ikke i tråd med mål om en bærekraftig utvikling i Arktis, verken når det gjelder klima eller beskyttelse av sårbare havområder.

– Klimaet tåler ikke denne oljen. Utvinning her gjør Norge til et dårlig internasjonalt eksempel. Miljøet er sårbart og allerede stresset av klimaendringene. Det tåler ikke ytterligere stress, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til NTB.

– Arktiske havområder er allerede leverandører av enorm mengde sjømat og arbeidsplasser. Oljesatsing truer dette, sier han.

– Erna Solberg opprettholder en tro og visjon om at Norge skal fortsette å være en dominerende olje- og gassaktør inn i Arktis. Det står jo faktisk i strid med det andre budskapet om å verne om de mest sårbare områdene, sier WWF Norges leder Nina Jensen til NTB.

Hun viser til stadig nye varmerekorder som følge av klimaendringer, både i Arktis og globalt. (©NTB)