Arkivverket vil samle private arkiver fra energibransjen

– Vi anser aktørene på listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden.

Publisert

Arkivverket forteller i en pressemelding at de har satt opp en liste over nesten 1000 norske bedrifter, organisasjoner og institusjoner som de har pekt ut som spesielt viktige for utviklingen av Norge.

– Vi anser aktørene på listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Dette er et helt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Olje- og gassvirksomheten er godt representert på denne listen:

 • Equinor ASA
 • Bransjeforeningen Norsk olje og gass
 • AkerBp
 • Kværner AS
 • Wintershall DEA Norge AS
 • Lundin Norway AS
 • Aker Solutions AS
 • Aibel AS
 • CCB AS
 • Gassco AS
 • Schlumberger Norge AS
 • Solstad Offshore ASA
 • IRIS International Research Institute of Stavanger
 • PGS ASA

Det er også kraftbransjen:

 • Energi Norge
 • Energigass Norge
 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
 • Norwea Norsk vindkraftforening
 • Fjordkraft AS
 • Elvia AS
 • BKK Nett AS
 • Ragn Sells AS
 • Nordren AS
 • Norgesenergi AS
 • Norsk Vind AS
 • Scatec Solar AS
 • Norva24 AS
 • Norsk Gjenvinning AS

Arkivverket er også opptatt av å få dokumentert miljø- og klimaorganisasjonene:

 • Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Framtiden i våre hender
 • Zero
 • Miljøagentene
 • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond
 • SABIMA-samarbeidsfondet for biologisk mangfold
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Klimarealistene
 • Motvind
 • CICERO Senter for Klimaforskning

Listen er en del av Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv, laget på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Mens statlige myndigheter har plikt til å avlevere sine arkiver til Arkivverket, har bedrifter og organisasjoner ingen tilsvarende plikt. Dermed blir også langt mindre arkivmateriale fra privat sektor bevart.

Planen tar utganspunkt i vår samtid. Den tar høyde for i at vi lever i en digital tid hvor dokumentasjon skapes og forvitrer i et heseblesende tempo.

– Samfunnsutviklingen skjer i dag, og det går vanvittig fort. Derfor lanserer vi en nasjonal bevaringsplan for arkiver etter bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Skal vi lykkes med å fange bevaringsverdig data før den forsvinner, må vi handle nå, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverket skal bevare dokumentasjon av nasjonal betydning og i allmennhetens interesse.

– Vi skal dokumentere det nasjonale og det norske i samfunnet i dag. For Arkivverket blir det derfor viktig å bevare arkiv fra aktører som har hatt og har betydning for utviklingen av Norge og det norske på en rekke ulike felt. Det skal dekke hele eller store deler av landet og skal ha interesse for eller berøre en større del av Norges befolkning, sier Bolstad.

Planen identifiserer 941 bedrifter, organisasjoner og institusjoner fordelt over 27 ulike samfunnsområder med bred geografisk spredning.

Her kan du lese mer om bevaringsplanen på Arkiverkets hjemmeside.