Arkivverket publiserer flere Kielland-dokumenter

Med tre nye kilder er 120.000 dokumenter tilgjengeliggjort.

Publisert Sist oppdatert

Arkivverket skriver i en pressemelding at de ønsker å bidra til åpenhet rundt Alexander L. Kielland-ulykken, og at de nå har åpnet enda flere arkiver. Dermed er totalt 120.000 dokumenter åpent tilgjengelig.

Arkivverket ønsker å bidra til åpenhet rundt ulykken ved å gjøre så mye som mulig av dette materialet tilgjengelig for alle

Inga Bolstad

– Arkivene etter Kiellandulykken er viktig dokumentasjon av en alvorlig hendelse i norsk historie. Arkivverket ønsker å bidra til åpenhet rundt ulykken ved å gjøre så mye som mulig av dette materialet tilgjengelig for alle, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Disse nye kildene er nå publisert i Digitalarkivet:

  • Kiellandfondet: Arkivet ble levert til Statsarkivet i Stavanger av Kielland-fondets leder Odd Kristian Reme. Arkivverket har digitalisert referatene fra årsmøtene og styremøtene, samt Kielland-fondets tidsskrift "Kielland bulletin".
  • Stavanger Drilling AS, til sammen rundt 25 000 nye dokumenter som Arkivverket fikk overlevert fra Oljemuseet sommeren 2019. I dette materialet finner du blant annet tegninger av boligmodulen og brevet der Stavanger Drilling får godkjent utsettelse av besiktigelsen av Kielland-plattformen.
  • Sjøfartsdirektoratet, stasjon Stavanger: I dette materialet finnes blant annet brevet som bekrefter at Kielland-plattformen skulle flyttes til britisk sektor i Nordsjøen.