- Vi har snakket om hvordan arkivmateriale kan brukes til å forstå den samfunnsendringen vi står overfor

Publisert

Norsk olje- og gassarkiv deltok nylig på European Oil and Gas Arhive Network (EOGAN) konferansen 2017, i Paris. EOGAN er et nettverk av arkivinstitusjoner, oljeselskaper, forskningsinstitusjoner og oljemuseer i Europa, skriver Arkivverket i en pressemelding. 

Nettverket holder årlige konferanser med temaer som ligger i skjæringspunktet mellom bevaring av arkiv og forskning på energihistorie.

Problemløsning

- Så langt vi vet er dette et unikt nettverk der arkiv, selskaper og forskere kan diskutere felles problemstillinger og hvordan vi kan hjelpe hverandre for å løse disse problemstillingene, forteller Helen F. Nicholson, seniorrådgiver i Arkivverket.

I år er det franske oljeselskapet Total som er vert for konferansen.

Norske universiteter viser liten interesse for olje og energihistorie

- Vi har blitt invitert til deres hovedkontor i La Dèfence i Paris. Fokuset for årets konferanse er ”Transition in Energy History”, forteller Helen F. Nicholson. Europeiske universiteter har stort fokus på oljehistorie og energihistorie og den påvirkning olje og gass har på samfunnsutviklingen. Noe norske universiteter ennå ikke vist noe særlig interesse for.

På årets konferanse deltok det rundt 60 personer med veldig varierte bakgrunner. Gjennom syv sesjoner over to dager har veldig forskjellige temaer blitt presentert.

- Vi har hørt innlegg fra forskere om europeisk energihistorie, oljeindustriens påvirkning på lokalsamfunn i Europa, utviklingen av et internasjonalt oljemarked og bevaring av arkiver fra europeiske oljeselskaper, forteller Helen F. Nicholson.

Torkel Thime (Norsk olje- og gassarkiv/Statsarkivet i Stavanger) forteller om Norsk olje- og gassarkiv
Torkel Thime (Norsk olje- og gassarkiv/Statsarkivet i Stavanger) forteller om Norsk olje- og gassarkiv

Kan bidra i forbindelse med nedstenging og fjerning av oljeinstallasjoner

Fra Norge har Norsk olje- og gassarkiv bidratt med to innlegg.

- Vi har snakket om hvordan arkivmateriale kan brukes til å forstå den samfunnsendringen vi står overfor. I tillegg har vi holdt innlegg om hvordan arkivinstitusjoner kan bidra i arbeidet med nedstenging og fjerning av oljeinstallasjoner på sokkelen, forteller Helen F. Nicholson.

Norsk Oljemuseum har også bidratt med innlegg angående Kulturminne Draugen, utviklingen av norsk undervannsteknologi og hvordan oljeteknologi brukes til å produsere fornybar energi.

- Tilbakemeldingene på arbeidet vi har gjort med oljearkiv i Norge veldig gode. Det er bare Universitetet i Aberdeen som har et lignende prosjekt med systematisk bevaring av oljearkiver. Mange av våre europeiske samarbeidspartnere er derfor litt misunnelige på det vi har fått til. Neste år kan Arkivverket kanskje være vert for konferansen i det nye Arkivenes Hus i Stavanger, avslutter hun med et smil.

Foto øverst i artikkelen: Janet Birkedal Martin, Eivind Skarung og Ine Fintland fra Norsk olje- og gassarkiv/Statsarkivet i Stavanger på plass i Paris.