- Året har vært preget av god drift og høy produksjon med høyere oppnådde priser enn i fjor

Publisert

Agder Energi oppnådde i 2017 et driftsresultat på 1.936 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 1.812 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 1.237 millioner kroner. Det forteller selskapet i en pressemelding.

- Resultatet er preget av god underliggende drift, gevinster fra transaksjoner og lavere kostnad knyttet til utsatt grunnrenteskatt. Vannkraftvirksomheten leverte gode resultater også i 2017, og året har vært preget av god drift og høy produksjon med høyere oppnådde priser enn i fjor, sier konsernsjef Tom Nysted.

Lavere inntektsramme for Agder Energi Nett har gitt nettvirksomheten en resultatnedgang i 2017.

Agder Energi hadde driftsinntekter i 2017 på 10.223 millioner kroner. Om lag 1,4 milliarder av økningen kommer som følge av oppkjøpet av LOS Energy i Sverige.

Vannkraftproduksjonen i 2017 var 8.812 GWh. Gjennomsnittlig spotpris i elspotområde 2 var 26,9 øre/kWh, en oppgang på 15 prosent.

Årskontraktene i terminmarkedet indikerer kraftpriser for 2018 på nivå med 2017.

Ved utgangen av 2017 hadde konsernet en vesentlig høyere ressursbeholdning av vann og snø enn normalt, og med en normal ressurstilgang fremover, forventer Agder Energi også en relativt høy vannkraftproduksjon i 2018.