Offshore-anestesi-sykepleier

Publisert

..ikke en jobb for hvem som helst!

Gode turnusordninger og solid lønn er noen av fordelene ved å jobbe offshore, men for å jobbe med livredning på plattform må man ha spesialkompetanse og de rette personlige egenskapene.

Anestesisykepleiere er spesialutdannede for å blant annet kunne raske avgjørelser i en akuttsituasjon på selvstendig grunnlag, til mer hjelp er tilgjengelig. De har ekspertise i såkalt "prehospitalt" arbeid, for eksempel er det anestesisykepleierne som kan gi sterke smertestillende medikamenter og adrenalin i akutte situasjoner, noe ikke "vanlige" sykepleiere har kunnskap til å utføre.

En anestesisykepleier må være fleksibel, kunne ta selvstendige avgjørelser og iverksette tiltak og starte behandling ved akutt sykdom eller skade før lege er på stedet, noe som gjør at anestesisykepleierne egner seg svært godt offshore, forteller Hege Kveim, anestesisykepleier ved Sørlandet sykehus i Arendal, til enerWE.

Krever fem års ekstra kvalifisiering

Fundamentet for anestesisykepleiers deltagelse prehospitalt, for eksempel offshore, er observasjons- og vurderingskompetanse spesielt rettet mot svikt i vitale funksjoner (AirwayBreathingCirculation).

Nettopp det å kunne iverksette livreddende tiltak, kan være avgjørende for overlevelse. Det kreves erfaring fra sykehus og ambulansetjeneste, der man opparbeider mye erfaring i behandling av akutte tilstander eller skader.

Man må ha bachelorutdanning i sykepleie (3 år), deretter minimum 2 års praksis før videre-eller masterutdanning (1,5 eller 2 år). Deretter bør det være minimum 5 års praksis fra sykehus/ambulansetjeneste før en kan kvalifisere seg til jobb offshore, forklarer anestesisykepleieren.

Trenger flere spesialsykepleiere

Anestesisykepleie er et aktivt og fremtidsrettet yrke, som krever gode fagkunnskaper, gode tekniske ferdigheter og som stiller krav til selvstendighet - selv om det jobbes i team med blant annet anestesilege, kirurg, medisiner og andre spesialsykepleiergrupper.

På Arendalsuka ønsker Sykepleierforbundet å spre budskapet om at det er viktig å tenke fremtidsrettet med tanke på utdanning av spesialsykepleiere.

Det bør være et satsingsområde for politikere og helseforetak. Anestesisykepleiere utenfor sykehus er viktige å utvikle, avslutter Kveim.