Vil samle all Barentshavolje i en felles terminal

Publisert

Skal frakte oljen i shuttle-tankere.

Drømmen om en oljeterminal på Veidnes utenfor Nordkapp brast da Statoil vraket ilandføring fra Johan Castberg. Men nå våkner den til liv igjen i planene om en storstilt, felles terminal for all olje i Barentshavet.

Det nystiftede selskapet Arctic Terminal and Transportation arbeider nå overfor oljeselskapene og myndigheter for å modne tanken om å føre oljen fra kommende feltutbygginger i Barentshavet inn til en felles terminal lokalisert på Veidnes.

Shuttle-tankere

Forskjellen fra Statoil-løsningen fra 2013 er at oljen skal fraktes med shuttle-tankere, ikke gå i rør.

– Dette er en god løsning for oljeselskapene og for samfunnet. En felles terminal på Veidnes vil også være et godt svar på utfordringen fra myndighetene om å se på samordnede løsninger, og at selskapene ikke bare skal tenke på seg selv, sier Bengt Lie Hansen til NTB.

Reklame (saken fortsetter under)

https://vimeo.com/157152222

Rimelig

Den tidligere toppsjefen for Statoils aktiviteter i Russland er styreformann i Arctic Terminal and Transportation som ser for seg å bygge en terminal i to eller flere trinn. Selskapet eies av Tschudi Arctic Transit og Arctic Protection, og tar mål av seg å investere i båter og terminal som frakter oljen ut til markedet i supertankere.

– Oljeselskapene gir fra seg oljen ute på feltene. Vi sørger for at oljen blir brakt til land. Når du kommer over volumer på for eksempel 200.000 tonn fat om dagen, blir dette en rimeligere løsning enn å frakte olje direkte fra feltet til Europa, sier Lie Hansen.

Flere felt

Dersom Johan Castberg, Alta, Ghota og Wisting blir bygd ut, er man langt over dette volumet.

– Johan Castberg må være med, men kan ikke løfte terminalløsningen alene. Men i sammenheng med volumer fra andre feltutbygginger, kan det være utløsende til et første byggetrinn, sier Lie Hansen.

Han understreker at det er et tidsrom på 3-4 år før avgjørende beslutninger må tas. Anslagene for investeringer i et første byggetrinn lyder på 1,7 milliarder kroner.

– Det er en brøkdel av de 6,5 milliardene Statoil ville investere i terminal med rør for Johan Castberg. Hvis vi øker volumene til 500.000 fat om dagen og et andre trinn, øker de samlede investeringene til 2,5 milliarder kroner. Vi ser for oss at terminalen vil kunne gi omkring 200 arbeidsplasser i driftsfasen, sier han.